Resultaat 2023

Het jaar 2023 is afgesloten met een toegenomen financieel resultaat ten opzichte van 2022. Dit is met name te danken aan de groei van het aantal klanten van 590.000 in 2022 naar 650.000 in 2023. Lees meer over Resultaat 2023 .

Balans en financiële positie

Eind 2023 heeft Greenchoice een solvabiliteit, gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (excl. Lees meer over Balans en financiële positie .