Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Wijziging materiële onderwerpen

Ondanks dat wij in 2022 geen nieuwe materialiteitsanalyse hebben uitgevoerd, zijn er geen significante wijzigingen geweest in onze materiële thema’s, indicatoren en doelstellingen. Wel hebben we de onderwerpen ‘Altijd groene energie voor en van iedereen’ en ‘Voorop in klimaatpositiviteit’ opnieuw ingedeeld. Dit hebben we gedaan om meer concreet te kunnen rapporteren. 

'Altijd groene energie voor en van iedereen’ valt uiteen in ‘Altijd groene stroom’ en ‘Energietransitie voor en van iedereen’. De term groene energie is verduidelijkt naar groene stroom. ‘Voorop in klimaatpositiviteit’ is teruggebracht naar ‘Klimaatimpact verlagen’. Het onderwerp ‘Voorop in verduurzaming’, dat in 2021 geclusterd was in het onderwerp ‘Voorop in klimaatpositiviteit’ zien we niet langer als afzonderlijk thema. Thema 'Voorop in verduurzaming' gaat over de rol die wij innemen in de energietransitie. In onze visie, strategie en langetermijndoelen (zie hoofdstuk 3) komt aan bod hoe Greenchoice hier onder andere invulling aan geeft. Onze performance komt vervolgens terug in de materiële thema’s. Wij vinden het dan ook niet nodig om hierover afzonderlijk te rapporteren.

Met voorgenoemde opsplitsing kunnen wij in deze rapportage beter aansluiten bij de afzonderlijke thema’s. Daarnaast zijn ook de indicatoren geëvalueerd. Dit hebben we gedaan om te komen tot indicatoren die een sterkere relatie hebben tot het onderwerp en die beter aansluiten bij de langetermijndoelen van Greenchoice.

Ten opzichte van de vorige materialiteitsmatrix hebben we in 2022 een top 5 gedefinieerd in plaats van een top 4. In de materialiteitsmatrix hieronder staan de voor Greenchoice belangrijkste maatschappelijke onderwerpen waarover we in 2022 rapporteren. Over de vijf onderwerpen die in de matrix lichtgroen gekleurd zijn, rapporteren we uitgebreid in dit verslag volgens de GRI Standards. De definitie van de onderwerpen is opgenomen in hoofdstuk 3 onder Materiële thema’s.