Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie adviseert de directie en Raad van Commissarissen over het beloningsbeleid en hoe dat wordt toegepast en nageleefd voor de medewerkers van Greenchoice Groep, inclusief directieleden. De commissie heeft in 2022 drie keer formeel vergaderd. Onderwerpen die zijn besproken tijdens de vergaderingen zijn onder andere de ontwikkeling van personeelskosten, verzuim, retentie en medewerkerstevredenheid. De thema's diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en leiderschapsontwikkeling waren belangrijke agendapunten specifiek voor 2022, net als een evaluatie van het keuzebudget voor medewerkers. Verder zijn beloningen, beoordeling en een evaluatie van de prestaties van de directie besproken als jaarlijks terugkerende onderwerpen. 

Meer details over ons beloningsbeleid vind je terug in de gelijknamige paragraaf