Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstverwachting

De grote en snelle prijsstijgingen van gas en elektriciteit op de groothandelsmarkt in 2022 leidden tot een enorme toename van inkoopkosten en risico’s voor energiebedrijven. Met vertraging werkte dit door in de verkoopprijzen. Uiteindelijk kwamen veel consumenten en bedrijven in de problemen. De overheid greep in met de invoering van het prijsplafond, uitgevoerd door de energieleveranciers. Veel minder klanten switchten van leverancier. Omdat de opzegvergoedingen bij contractbreuk niet in verhouding stonden tot de risico’s en kosten, stopten we met de werving van vaste contracten. De verwachting is dat in de loop van 2023, onder andere door de aanpassing van opzegvergoedingen, de markt weer wat ontdooit en wij weer actief nieuwe vaste contracten kunnen aanbieden.

Door de hoge prijzen zijn in de loop van 2022 klanten minder gas gaan gebruiken. Enerzijds was dit door aanpassing in gedrag (bijvoorbeeld de thermostaat structureel lager zetten) en anderzijds door het nemen van extra besparende maatregelen (zoals isolatie en kierdichting). Wanneer de prijzen weer lager worden in 2023, verwachten we dat een deel van de vraagafname door gedragsaanpassing weer teniet gedaan wordt. Maar de gasvraag per klant zal wel structureel lager liggen dan voor 2022, door de blijvende besparingsmaatregelen en de ervaringen die klanten hebben opgedaan met energiebesparing.

De relatief warme winters hebben de gasmarkt rustiger gekregen. Ondanks de verminderde aanvoer van Russisch gas bleven fysieke tekorten gelukkig uit. Maar de kans op een relatief koude winter is niet weg. Hier moeten wij en onze klanten op voorbereid blijven. We moeten ervoor zorgen dat we minder kwetsbaar zijn in dit scenario. Consumenten kunnen alsnog geconfronteerd worden door hoge prijzen, wanneer de winter van 2023/2024 wel koud wordt en het prijsplafond eind 2023 stopt. 

Belangrijk is om met onze groene stroom op de juiste momenten voor voldoende aanbod te blijven zorgen, zodat we aan de vraag kunnen blijven voldoen. Hiervoor moeten we met alle pieken en dalen kunnen omgaan. Daarom blijven we investeren in extra opslag en regelbaar vermogen in productie. Een belangrijke stap in 2023 voor het flexibiliseren van de energievraag, is het inregelen en aanbieden van dynamische prijzen.

De huidige situatie zorgt ervoor dat mensen af willen van aardgas uit Rusland, dan wel compleet van het aardgas af willen. Met ons ‘platform voor groene keuzes’ in onze strategie sluiten we naadloos aan bij deze roep naar onafhankelijkheid. We willen praktische oplossingen ontwikkelen, waardoor verduurzaming vanaf het eerste moment loont. Hierin is het van belang dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om mee te doen in de energietransitie. In 2023 zullen we onze strategie verder uitbouwen. Werkzaamheden in 2022 waren veel intern gericht op IT en procesverbetering aan de achterkant. Daarnaast besteedden we onze tijd aan het inregelen van het prijsplafond, dat door de overheid is ingesteld. In 2023 zal zichtbaarder aan nieuwe partnerschappen en nieuwe proposities die bijdragen aan onafhankelijkheid worden gewerkt. Aan de hand van een Customer Data Platform kunnen we meer data gedreven aan de slag. Met de juiste data en inzichten komen we tot passende oplossingen voor iedere klant.

Schaarste van grondstoffen en halffabricaten blijft een belangrijk thema in 2023. Op de lange termijn vormt dat een mogelijke belemmering voor de energietransitie. In 2022 waren er vooral leveringsproblemen voor zonnepanelen en warmtepompen door de lockdown in China door corona en was er een wereldwijd tekort aan componenten zoals printplaten en microchips. De verwachting is dat in de loop van 2023 producenten weer aan de vraag kunnen voldoen, maar dan resteert nog een probleem: een tekort aan installateurs. Met de samenwerking en het verwerven van een minderheidsaandeel in totaalinstallateur Saman Groep B.V., eind 2022, hoopt Greenchoice hoogwaardige installatiecapaciteit in het hele land zeker te stellen. De investering in Saman Groep B.V. past in de strategie van Greenchoice om kwalitatieve partners aan zich te binden. Zo kunnen we nog beter inspelen op de sterk toegenomen vraag naar energiezuinige en meer duurzame oplossingen.

Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt een aandachtspunt. Het aantrekken van talent zal een uitdaging blijven. Het is belangrijk om creatief te zijn en werkzaamheden goed te prioriteren, omdat vrijkomende plekken niet altijd snel gevuld zullen worden.