Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Herziening gerapporteerde informatie

In het jaarverslag 2022 hebben we een wijziging doorgevoerd in de definitie van de KPI Aantal klanten die energie terugleveren. De definitie van de KPI is aangescherpt door in de klantaantallen enkel klanten op te nemen die zelf opwekken en energie leveren via een terugleveraansluiting. Dit verhoogt de vergelijkbaarheid van de KPI en de betrouwbaarheid van de indicator, doordat klanten die deelnemen aan tijdelijke regelingen en projecten (zoals postcoderoos) niet langer meetellen. Hierdoor is het aantal over 2021 bijgesteld van 244.000 naar 185.567.

De KPI Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied (x€ 1000) 2021 is bijgesteld van €917 naar €1.012. Als gevolg van analyse van de bestedingen 2021 en 2022 blijkt dat een bedrag van €95.000 onterecht niet was opgenomen in het saldo van 2021. In de vergelijkende cijfers van het huidige jaarverslag is het aangepaste saldo opgenomen.