Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Brancheverenigingen

Greenchoice is lid en bestuurslid van Energie-Nederland (via onze algemeen directeur) en van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (via onze director Zakelijk). KiesZon is daarnaast lid van Holland Solar. Deze brancheverenigingen zijn bedoeld om de gezamenlijke belangen van aangesloten leden te bundelen. Op deze manier zorgen we voor één geluid richting overheden en andere stakeholders rondom het beleid dat zij voeren. Dit is belangrijk, omdat we zo laten zien dat we als sector breed gedragen oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen in de energietransitie. Door de tijd die ons bestuur steekt in deze functies, zorgen wij dat de duurzame missie en visie van Greenchoice - zo veel als mogelijk - onderdeel wordt van de uitingen van deze brancheverenigingen. Daarmee hopen wij een gunstig effect te hebben op de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.

Onder energiearmoede en sociaal incassobeleid lees je over ons lidmaatschap aan collectieve initiatieven om energiearmoede te bestrijden.