Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie- en Innovatiecommissie

De Strategie- en Innovatiecommissie vergaderde in 2022 vier keer. De commissie is afgelopen jaar nieuw opgericht en kwam in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van strategische projecten besproken, waaronder voorstellen voor het aangaan van strategische samenwerkingen en investeringen in ontwikkeling en innovatie. De Raad van Commissarissen krijgt de uitkomsten van de vergaderingen in de vorm terugkoppeling door de voorzitter en voorstellen aan de Raad van Commissarissen. Op die manier wordt informatie gedeeld en besluiten voorgelegd ter goedkeuring of opvolging anderszins door de Raad van Commissarissen.