Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Diversiteit en inclusie

Onze missie is: groene keuzes laten werken voor iedereen. Dan is het van belang "iedereen" ook in huis te hebben. Om die reden ging een kernteam het afgelopen jaar aan de slag met de thema's diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Wij vinden het van belang dat de talenten van alle collega's zo goed mogelijk ontwikkeld en benut worden en geloven dat teams met diverse samenstelling tot betere besluiten en oplossingen komen. Het team startte met voorlichting: waar hebben we het over? Vervolgens werd ingezet op bewustwording en inspiratie: waarom is het van belang en wat is ons streven? Ook werd onderzocht hoe Greenchoice presteert op deze thema's. Op basis van de oriëntatie in 2022 hebben we de volgende streefcijfers vastgelegd: een groei van minimaal 3% vrouwelijke leidinggevenden in 2023. Voor 2025 streven we naar minimaal 40% vrouwen in leidinggevende posities en de subtop. Ondanks dat we nog geen concrete streefcijfers hebben geformuleerd op andere aspecten gerelateerd aan het thema diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie gaat ons streven rondom dit thema breder dan alleen gender. In 2023 gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een meerjarenplan en doelstellingen. 

Hoewel we pas net aan de slag zijn met de thema's, hebben we onszelf al wel het doel gesteld om te komen tot een diverse samenstelling van het leiderschapsteam dat in 2022 compleet werd. Er is bij de werving onder andere aandacht geweest voor competenties, drijfveren, leiderschapsstijl, gender en etniciteit. Met alle initiatieven die zijn opgezet, blijven we aandacht besteden aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Greenchoice blijft monitoren welke eventuele vervolgacties nodig zijn om onze streefwaarden in de toekomst te realiseren.