Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Sociaal incassobeleid

Greenchoice wil niet verdienen aan schulden. We rekenen aan onze klanten geen incassokosten door zolang we nog energie leveren. We investeren in onze klanten om schulden samen duurzaam op te lossen en zo de neerwaartse spiraal te doorbreken. We proberen met onze klanten in gesprek te gaan en nemen de tijd om samen een passende oplossing te vinden. Zo hopen we de situatie te verbeteren voor zowel de klant als de maatschappij en de schuldeiser.

Ondanks de veranderende marktomstandigheden en de energiecrisis is ons debiteurenbeheer en incassoproces voortgezet zoals het was: onze werkwijze blijkt ook in een crisissituatie effectief.

We zetten ons in om ook andere organisaties te bewegen richting een sociaal incassobeleid. Daarom zijn we onder andere met T-Mobile, Tinka en Moedige Dialoog en met de steun van de Schuldeiserscoalitie ontwikkelpartner voor het opzetten van een leidraad sociale incasso. Dit traject wordt begeleid door Purpose.

Vanaf 25 oktober 2022 heeft de overheid de regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas aangepast. We wachten nu vier weken met het afsluiten van klanten met betalingsproblemen vanaf het moment dat we een signaal aan de gemeente hebben gestuurd. Energieleveranciers zijn verplicht een sociale incassostrategie te doorlopen. Gezien ons sociale incassobeleid voldeden we al aan deze nieuwe incassovereisten. We vinden het goed dat ook andere partijen hierdoor de goede richting op gaan.

Wanneer een klant gevaar loopt om afgesloten te worden, hanteren we vroegsignalering via BKR en Inforing. We committeren ons aan het convenant vroegsignalering dat gesloten is tussen E-N en de NVVK. Dit houdt in dat we ter bescherming van de klant en ter voorkoming van afsluiting proactief een bericht sturen aan de betreffende gemeente dat de klant gevaar loopt om afgesloten te worden. De gemeente heeft op haar beurt weer de wettelijke verplichting om hier opvolging aan te geven. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier.