Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze stakeholders

Mensen of groepen die worden beïnvloed door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie zien we als onze stakeholders. Greenchoice monitort jaarlijks wie haar stakeholders zijn en onderhoudt actief contact met hen. Wij geloven in luisteren, informeren en elkaar ontmoeten. Zo weten we beter wat de verwachtingen zijn van stakeholders ten aanzien van onze acties. Door in gesprek te zijn, blijven we ook op de hoogte van relevante en actuele ontwikkelingen.

Onze stakeholders worden geïdentificeerd op basis van hun invloed op Greenchoice en omgekeerd de mate waarin Greenchoice hen beïnvloedt. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste stakeholders opgenomen. Ook staat per stakeholdercategorie vermeld op welke manier de betrokkenheid over en weer is. Tevens zijn de belangrijkste onderwerpen voor verslagjaar 2022 opgenomen. Via de links kun je verderop in het verslag meer lezen over de interactie die we hadden met stakeholders.

Stakeholder

Onze betrokkenheid (incl. frequentie)

Onderwerpen 2022

Klanten (consument,

Klantenservice (dagelijks)

Klantreis

zakelijk en producenten)

Nieuwsbrieven (periodiek)

Dataprivacy

 

Sociale media (dagelijks)

Bespaarcampagne

 

Klanttevredenheidsonderzoek (periodiek)

Klanttevredenheid

 

Website (continu te raadplegen)

Bereikbaarheid klantenservice

 

Accountmanager (dagelijks)

Energiebespaaradvies

Medewerkers

Ondernemingsraad (periodiek)

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

 

Greenshow (één keer per kwartaal)

Strategie

 

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Wijziging organisatiestructuur

 

Intranet (continu te raadplegen)

Week van de werkstress

 

Personeelshandboek (continu te raadplegen)

Vitaliteitsweek

 

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Beloningsbeleid

 

(jaarlijks, periodiek geselecteerde

Nieuwe werkbalans

 

onderwerpen)

Leiderschapsprogramma

Energiecoöperaties

Webinar (jaarlijks)

Ontwikkelingen energiemarkt

 

Nieuwsbrieven (periodiek)

Nieuwe Energiewet

 

Jaarlijkse enquête (jaarlijks)

 
 

Evenementen (periodiek)

 

Aandeelhouders

Periodieke aandeelhoudersvergaderingen

Strategie

 

(periodiek)

Performance

 

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Risico’s en kansen

Partners1 en samenwerkingen

Overleg (periodiek)

Strategische samenwerking

Evenementen (periodiek)

Ontwikkelingen energiemarkt

 

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

 

Maatschappij

Overleg NGO’s (periodiek)

Sociaal incassobeleid

 

Overleg brancheverenigingen (periodiek)

Energiearmoede

  

Overheidsmaatregelen

Financiers

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Herfinanciering

 

Overleg (periodiek)

 

Overheidsinstanties en lokale autoriteiten

Continue dialoog (periodiek)
ACM afstemming (periodiek)

Deelname CEO aan hoorzitting Tweede Kamer op 10 november (over hoge energieprijzen en prijsplafond)

  

Overheidsmaatregelen

  

Continuïteitsmemo ACM 

  • 1 Voor partners niet zijnde deelnemingen, zie hoofdstuk 5. Sociale fundament, paragraaf Onze partners voor de mijlpalen die we gezamenlijk bereikten in 2022.

2022 was voor de gehele energiesector een onrustig jaar. De hoge prijzen waren onhoudbaar en vroegen om snelle oplossingen. Greenchoice heeft veelal via werkgroepen in brancheverenigingen de stakeholders (zoals ministeries, Kamerleden en de pers) geïnformeerd over de werking van de sector. Ook hebben we meegedacht hoe zaken zoals bijvoorbeeld het prijsplafond voor consumenten en mkb’ers tijdig en goed ingericht konden worden in de systemen. Een voorbeeld van deze stakeholderdialoog is hoe onze algemeen directeur op 10 november 2022 in gesprek ging met Kamerleden in een hoorzitting over de hoge energieprijzen en de invoering van het prijsplafond.