Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waardeketen

We geloven dat het betrekken van leveranciers en klanten bij duurzame keuzes leidt tot meer draagvlak voor de energietransitie. We werken graag samen met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Daarnaast onderschrijven we in onze Gedragscode het belang van wederzijdse integriteit en transparantie in de omgang met zakenpartners. Om hier verder invulling aan te geven, gaan we vanaf 2023 aan de slag met het opstellen van beleidsstukken voor leveranciersselectie en mensenrechten. 

Leveranciers

We kopen in bij ruim 1.600 leveranciers. Dit zijn voornamelijk Nederlandse partijen, gebaseerd op de vestigingsplaats van de partij die aan ons factureert. Wij hebben de waardeketen nog niet volledig in beeld. Komende jaren gaan we aan de slag met het in beeld brengen van de totale keten. 

Van de gefactureerde bedragen in 2022 is ruim 90% afkomstig van onze 15 grootste leveranciers (op basis van de waarde van ontvangen inkoopfacturen exclusief btw). De top 15 bestaat uit leveranciers van gas, elektriciteit en materialen voor zonnestroominstallaties. De totale inkoop bij leveranciers van gas en groene stroom is ruim 85% van de totale inkoop van Greenchoice. 

Onze handelspartners voor gas zijn Europese partijen. Dat wil zeggen dat we deze partijen vergoeden voor het gas dat we afnemen. Dit zijn ook de partijen die beloond worden voor het nemen van handelsrisico’s. Dit was ook al het geval voor de onrust als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ons zicht op de herkomst van het gas houdt echter op bij onze leveranciers. Helaas bestaat er geen systeem waardoor de herkomst van gas fysiek te duiden is. 

Tegenover het gas dat we leveren zetten we een investering in bosprojecten. We werken hierin voornamelijk samen met Wetlands International. Voor het jaar 2022 bestaat circa 45% van het totaalbedrag van onze investeringen in natuurlijk gebied aan projecten die we samen met Wetlands International uitvoeren. 

We produceren én leveren groene stroom, hoofdzakelijk van Nederlandse bodem. Veel van de stroom kopen we in bij honderden producenten, coöperaties én onze eigen klanten die zelf duurzame stroom opwekken. Een belangrijke mijlpaal in 2022 was dat we alle geleverde energie direct inkochten bij producenten. We hoefden dus geen Garanties van Oorsprong (GvO's) meer in te kopen. Hierover lees je meer in het hoofdstuk Materieel thema: altijd groene stroom. In onderstaande grafiek staat wat de herkomst is van de opwek uit Power Purchase Agreements (PPA’s). Dit hebben we weergegeven als percentage van de totale opwek uit gebonden productie in het jaar. Biomassa kopen we uitsluitend voor de zakelijke markt, voor consumenten kopen we uitsluitend groene stroom uit wind en zon. 

Van de inkoopfacturen van Nederlandse leveranciers bestaat ongeveer 2% uit ontvangen facturen van onze grootste leverancier van materialen voor zonnestroominstallaties. Deze leverancier koopt materiaal hoofdzakelijk in in China, maar we weten nog niet precies hoe de hele keten van productie tot eindproduct er uit ziet. Wij vinden dat de transparantie over de productieomstandigheden van zonnepanelen omhoog moet. Als lid van Holland Solar binnen Nederland werken wij samen aan het vergroten van deze ketentransparantie. Daarnaast zoeken we via deze Nederlandse branchevereniging de aansluiting met SolarPower Europe om zo onze impact te vergroten.

We willen vaart maken met het zekerstellen van de herkomst van onze zonnepanelen. Dit vinden we belangrijk, omdat het opwekken van stroom uit duurzame bronnen zoals via zonnepanelen cruciaal is voor het versnellen van de energietransitie. Wij zijn ons ook bewust van de vragen uit de maatschappij over het duurzame karakter van zonne-energie. Om ons inzicht in de keten te vergroten en onze due diligence processen te verbeteren, zijn we van plan het Internationaal MVO-convenant voor de hernieuwbare Energiesector te ondertekenen. 

KiesZon en Greenchoice vinden het belangrijk dat voor alle activiteiten zorgvuldig wordt omgegaan met materialen en grondstoffen. Op dit moment houdt dat concreet in dat wij voor al onze geïnstalleerde zonnepanelen een verwijderingsbijdrage per Wattpiek betalen via onze leveranciers die aangesloten zijn bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN). Sinds 1 maart 2021 zijn alle producenten en importeurs van zonnepanelen verplicht om zich aan te sluiten bij stichting OPEN. Stichting OPEN draagt zorg voor de inzameling en recycling van zonnepanelen en alle activiteiten die daarbij horen.

De eerste door KiesZon geïnstalleerde installaties zijn operationeel vanaf 2009. Dus het duurt nog enkele jaren voordat wij de eerste grote afvalstroom van verouderde zonnepanelen verwachten. Ondanks dat het nog even kan duren voordat zonnepanelen en omvormers van de 1e generatie in grote hoeveelheden retour gaan komen moet er nu al actie worden ondernomen. Het is essentieel dat alle toekomstig afgedankte zonnepanelen en omvormers hoogwaardig verwerkt zullen worden waarbij de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Onder andere via TNO loopt er momenteel een onderzoek hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. Om de zeer kleine hoeveelheden “critical raw materials” terug te kunnen winnen, zijn nieuwere hoogwaardige technieken nodig. De recyclingindustrie zal hier in investeren, maar we kijken zelf ook verder vooruit. Bij onze selectie van nieuwe partners maken we daarom nu al een einde levensduur projectie en selecteren we partners die innovatieve oplossingen bieden voor hergebruik en recycling.

Transport

Elektriciteit en gas wordt getransporteerd via het landelijke en regionale energienetwerk. Greenchoice betaalt de landelijk netbeheerder. De kosten voor regionaal netbeheer factureren we namens de netbeheerders aan onze klanten.

We werken ook samen met netbeheerders om netcongestie tegen te gaan. Zo leveren we opslagvermogen en zijn we geregistreerd in het CSP register van TenneT als gecertificeerd congestiepartner om het elektriciteitsnet op drukke momenten te ontlasten. 

Klanten

Greenchoice heeft eind 2022 circa 559.000 particuliere en 31.000 zakelijke klanten in Nederland.

Waar de relatie tussen Greenchoice en haar zakelijke klanten in het verleden vooral ging om energielevering, is tegenwoordig steeds meer sprake van strategische partnerschappen. Het startpunt van de samenwerking is nog altijd wel de vraag om groene stroom en bosgecompenseerd gas te leveren. Deze vraag gaat tegenwoordig steeds vaker gepaard met de behoefte van onze klanten om gezamenlijk op te trekken, innovatief te werk te gaan en samen een stap verder te komen in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken aan duurzame energieprojecten.