Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mijlpalen

Door de Russische inval in Oekraïne en de daardoor nog verder stijgende stroom- en gasprijzen kwam de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen het afgelopen jaar pijnlijk aan het licht. De energiecrisis en de maatregelen die genomen moesten worden domineerden het gesprek van de dag. Ze hadden grote invloed op onze werkzaamheden in 2022. Gelukkig konden we naast al dat werk op de achtergrond ook blijven bouwen aan de energietransitie en onze missie om duurzame keuzes te laten werken voor iedereen. Hieronder een greep uit de hoogtepunten die we het afgelopen jaar samen met onze klanten en partners hebben gerealiseerd.

Energiecrisis en invoering overheidsmaatregelen

Normaal gesproken zouden we de invoering van overheidsmaatregelen niet als mijlpaal noemen, maar de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis met de daaropvolgende maatregelen hebben grote impact gehad op onze klanten en daarmee ook op onze dagelijkse werkzaamheden. 

In het voorjaar van 2022 werd duidelijk dat per 1 juli (tot en met december 2022) een btw-verlaging op energie moest worden doorgevoerd. Voor november en december verwerkten we voor kleinverbruikers een tegemoetkoming van € 190 per maand als korting op hun termijnbedrag. In de loop van december volgden de details voor de invoering van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 van kracht ging.

Naast doorvoeren van overheidsmaatregelen zijn we ook zelf proactief in actie gekomen om bij onze klanten energiearmoede te lijf te gaan. Koningin Máxima lanceerde in maart 2022 de landelijke campagne ‘Grip op je geld’ van Geldfit.nl in samenwerking met ruim 100 gemeenten en 40 bedrijven, waaronder Greenchoice. Daarnaast zijn wij de initiatiefnemer samen met partijen als NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en SchuldenLabNL voor de ontwikkeling van een actieplan tegen energiearmoede. Daarbovenop is het Tijdelijk Noodfonds Energie (Noodfonds) in samenwerking met de overheid in het leven geroepen. Het Noodfonds betaalt een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023, voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun. Greenchoice heeft een bijdrage betaald aan het Noodfonds. Verder hebben we eigen energiebespaarcampagnes voor zowel consumenten als voor onze zakelijke klanten gelanceerd. Deze lopen nog door in 2023. Voor een deel van onze klanten hebben we gratis middelen ter beschikking gesteld die direct leiden tot minder energieverbruik.

De hoge energieprijzen en de aankondiging van de overheidsmaatregelen trokken veel media-aandacht. Doordat de uitwerking van de maatregelen lange tijd onduidelijk bleef, hadden onze klanten veel vragen. Dat zorgde voor extra veel druk op de serviceafdelingen. Tegelijkertijd was er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het was lastig om vacatures op tijd in te vullen. Ondanks deze uitdagende omstandigheden zijn we er in geslaagd om de overheidsmaatregelen op tijd in te regelen en onze klanten hierover te informeren. Dit maakt het voor ons een mijlpaal.

1.000.000ste paneel KiesZon en volgende stap: Everday

Sinds de oprichting in 2009 heeft KiesZon de installatie verzorgd van inmiddels één miljoen zonnepanelen. In Bleiswijk, op het dak van logistiek vastgoedontwikkelaar WDP, werd in juni deze bijzondere mijlpaal bereikt.

Daarnaast kwam KiesZon in het nieuws met het lanceren van een nieuwe aanbieder van Solar Asset Management, genaamd Everday. Wie een zonnedak of zonnepark laat bouwen, zou net als bij een auto een jaarlijkse onderhoudsbeurt moeten geven. Operations & Maintenance (O&M) is in Nederland nog lang niet altijd een standaard onderdeel van de exploitatie van zonnestroomsystemen. Wij verwachten met Everday deze klantvraag succesvol in te gaan vullen.

Everday kan direct de ruim 250 installaties uit de portefeuille van KiesZon – met een miljoen panelen en een vermogen van 300 megawatt – in haar Solar Asset Management portfolio opnemen. Dit portfolio, dat gelijk staat aan het verbruik van ruim 75.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens, zal worden aangevuld met zonnestroomsystemen van derden. Door de inzet van eigen field service engineers, servicemonteurs, data analisten en asset managers kan Everday bijdragen aan het optimaliseren van grootzakelijke zonnestroomsystemen op dak en land.

Elektrisch vervoer en Greenchoice Integrated Solutions B.V. (GIS)

In april 2022 hebben we de eerste Greenchoice thuislader geïnstalleerd. Dit is een mijlpaal voor onze dienstenportefeuille voor elektrisch vervoer. In totaal zijn er tot op heden ruim 50 thuisladers geïnstalleerd en ongeveer 4.000 laadpassen in gebruik. We zijn ook gestart met de bouw van laadpleinen, in 2023 wordt het eerste laadplein voor elektrisch vervoer opgeleverd.

Eind 2022 is Greenchoice Integrated Solutions B.V. (GIS) gelanceerd als nieuw onderdeel van KiesZon, met als doel zakelijke klanten een integraal plan voor hun energievoorziening te bieden. Energievoorziening speelt steeds meer een strategische rol in de ontwikkeling van vastgoed en de bedrijfsvoering van organisaties. Denk hierbij aan zonnedaken in combinatie met verduurzamen van vervoer, laadpleinen en/of verwarmen van het pand. 

Meer groene stroom ingekocht dan verbruikt

We stimuleren de opwek van lokale energie en we streven ernaar om de energie die we aan onze klanten leveren volledig te laten bestaan uit in Nederland opgewekte duurzame stroom. Dit doen we door (lange termijn) contracten aan te gaan met producenten van groene stroom in Nederland. Als onze klanten meer stroom van ons afnemen dan wordt opgewekt, kopen we losse groencertificaten (GvO's) in om de stroom te vergroenen. 

Ons doel was om begin 2025 100% van de geleverde energie aan onze klanten direct in te kopen bij producenten. Investeringen in opwekinstallaties komen namelijk makkelijker tot stand wanneer er partijen zijn, zoals wij, die (lange termijn) contracten aangaan met de producenten van de groene stroom. We zijn trots dat het ons in 2022 al gelukt is om deze doelstelling ruimschoots te behalen. 

Vergroten energieopslag met Green Energy Storage B.V.

Door de explosieve groei van wind- en zonne-energie is er steeds meer vraag naar flexibiliteit op het Nederlandse elektriciteitsnet. Sinds eind maart 2022 hebben we een deelneming in projectontwikkelaar Green Energy Storage B.V. (GES) om meer grootschalige energieopslag te realiseren. Als projectontwikkelaar begeleidt GES haalbaarheidsstudies naar energieopslag en onderzoekt de technische eisen en de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Het bedrijf regelt de vergunningen, financiering en sluit de contracten af met leveranciers en partners. GES begeleidt daarnaast de daadwerkelijke bouw van de installatie.

De komende jaren wil Greenchoice samen met GES ruim 200 megawatt aan energieopslag realiseren. Door energiepieken en -dalen op te vangen, ontlast de opslag ook het elektriciteitsnet in Nederland. Zo hoeven centrales die op kolen of gas draaien steeds minder bij te springen. Op deze manier versnellen we de overgang naar 100% duurzame stroom in Nederland.

Chief Dadá

In 2022 is Greenchoice een samenwerking aangegaan met Stichting Forest Forces. Deze stichting richt zich op het tegengaan van de illegale houtkap in Brazilië, door inheemse gemeenschappen hierin te ondersteunen. Chief Dadá - de leider van een inheemse stam - heeft een bezoek gebracht aan ons kantoor. Hij vertelde over zijn strijd tegen de illegale houtkap in het Maró-gebied, dichtbij Santarem (Brazilië). Chief Dadá was in Europa voor een bezoek aan de Paus, ter gelegenheid van de première van de film “The Letter. A Message for our Earth”, waar hij een rol in heeft. Daarnaast heeft hij een presentatie gegeven tijdens het Wildlife Filmfestival Rotterdam, waar Greenchoice sponsor van is. Het partner-event was een groot succes.

Deelneming en samenwerking met Saman Groep B.V.

In december nam Greenchoice een minderheidsaandeel in totaalinstallateur Saman Groep B.V. De investering past in de strategie van Greenchoice om kwalitatieve partners aan zich te binden. We kunnen daarmee nóg beter inspelen op de toenemende vraag van onze klanten naar kwalitatieve installateurs en een breed scala aan duurzame producten bieden.

Familiebedrijf Saman Groep heeft zich in ruim honderd jaar ontwikkeld tot één van de grootste installateurs van duurzame producten in Zuidwest-Nederland. Met hun brede portfolio met onder andere zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen helpen ze mensen bij het verduurzamen van hun woning. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om deze producten te huren. Klanten die niet kunnen of willen investeren, kunnen zo toch verduurzamen en besparen op hun energierekening.

​​​​​​​Greenchoice Groep - waaronder ook KiesZon en Everday - en de Saman Groep blijven zelfstandig opereren, ieder vanuit hun eigen merk. In de Saman Groep vindt Greenchoice een partner die beschikt over de kwalitatieve installatiecapaciteit en het productenaanbod dat nodig is voor de energietransitie.