Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Investeren in natuurlijk gebied

In totaal hebben we in 2022 bijna € 2 miljoen (2021 € 1 miljoen) besteed aan bosprojecten. Sinds 2020 financieren we vooral nieuwe projecten in plaats van de directe aankoop van certificaten. De betalingen aan de nieuwe projecten zijn verspreid over meerdere jaren. In 2021 was de uitgave lager, omdat we dat jaar stopten met het volledig investeren via certificatenaankoop terwijl de nieuwe projecten en financiële verplichtingen nog niet in volle gang waren.

KPI

2022

2021

Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied (x € 1.000)

1.948

1.013