Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Visie, strategie en langetermijndoelen

De grote uitdaging van deze eeuw is om met onze samenleving binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde te komen, op een sociaal rechtvaardige manier. Dit betekent onder andere dat de manier waarop we in Nederland energie produceren en gebruiken moet veranderen. Hoe we consumeren, hoe we met afval omgaan, hoe we dingen maken en ons vervoer moeten duurzamer. Greenchoice Groep wil de komende jaren een steeds actievere rol innemen om klanten duurzamere keuzes te laten maken. We richten ons niet alleen op klanten die hiermee al actief bezig zijn, maar ook op iedereen die een (eerste) stap wil zetten.

In dit hoofdstuk leggen we uit wat wij onder duurzaamheid verstaan. We lichten onze missie en visie toe en beschrijven welke materiële thema’s wij en onze stakeholders relevant vinden voor Greenchoice. Daarna geven we een beschrijving van onze strategie en hoe wij bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Afsluitend kijken we vooruit naar wat we de komende jaren willen bereiken.