Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Tot de bevoegdheden van de AvA behoren onder meer het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in 2022 drie keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn:

  • de vaststelling van de jaarrekening 2021 en goedkeuring voorstel tot resultaatbestemming 2021;

  • de benoeming van commissaris dhr. T.A.H. van de Vooren;

  • de goedkeuring van de herfinanciering (nieuwe garantie- en kredietfaciliteit met ingang van december 2022, voor een maximale looptijd van 5 jaar);

  • het verlenen van decharge aan bestuur en Raad van Commissarissen.