Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ons systeem van risicomanagement

Enterprice Risk Management

In 2022 introduceerde het Risk team van Greenchoice Groep Enterprise Risk Management. Binnen dit systeem van risicomanagement is degene die het risico beoordeelt altijd onafhankelijk van degene die verantwoordelijk is voor het risico. Maandelijks maken we een rapportage over risico's, impact en getroffen maatregelen. Ons risicobeleid draagt bij aan onze waarden en wordt gedragen door de directie.

Greenchoice vindt het belangrijk dat er een bedrijfscultuur heerst waarin iedereen risicobewust is. Er heerst een cultuur van transparantie en openheid. Het rapporteren over de risico’s door aangewezen toezichthouders binnen de organisatie op basis van vastgestelde indicatoren draagt bij aan dit bewustzijn. Op maandelijkse basis worden de uitkomsten in een risicomatrix gerapporteerd aan het leiderschapsteam en de Raad van Commissarissen. Het leiderschapsteam evalueert de risicomatrix en onderneemt waar nodig actie, rekening houdend met de risicobereidheid. Op deze manier hebben we een feedbackloop van risicobeheersing gecreëerd tussen alle lagen van de organisatie.

We hebben interne beheersingsmaatregelen opgezet om fraude en fouten te voorkomen. Zo zijn er per medewerker en afhankelijk van de medewerker in de organisatorische hiërarchie toegang en rechten toegekend. Daarnaast is er binnen de teams sprake van het vier-ogenprincipe en is er functiescheiding aangebracht. 

We streven ernaar om Enterprise Risk Management volgend jaar verder vorm te geven. Dat doen we door de operationele risico’s verder uit te werken en de bedrijfsprocessen vast te leggen.