Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers belonen

De medewerkers van Greenchoice vallen niet onder een CAO. De arbeidsvoorwaarden zijn ook niet gebaseerd op een bestaande CAO. We werken met een vast functie- en salarishuis voor alle medewerkers, waarbij we het salarishuis periodiek benchmarken met de ontwikkelingen op de Nederlandse markt. Hiervoor winnen we advies in bij een externe adviseur. Zo hebben we in 2022 als gevolg van de hoge inflatie het salarishuis opnieuw geïndexeerd. Daarnaast werken we sinds 2021 met een keuzebudget, zodat medewerkers zelf keuzes kunnen maken in verschillende arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 december 2022 hebben wij een nieuwe optie toegevoegd aan het keuzebudget: medewerkers kunnen doneren aan goede doelen. Op die manier maken we het voor onze medewerkers aantrekkelijk hun steentje bij te dragen aan goede doelen.

Volgens een vaste methodiek wordt per functie bepaald welke salarisschaal passend is. Daarnaast maken we gebruik van een salarisgroeimatrix die bepaalt op welke wijze het salaris van een medewerker zich kan ontwikkelen. We hebben in kaart gebracht hoe de jaarlijkse salarissen zich ontwikkelen:

Ratio jaarsalaris

2022

2021

Ratio jaarsalaris hoogst betaalde medewerker ten opzichte van het gemiddelde jaarsalaris van alle medewerkers1

4,83

4,92

Ratio percentage stijging jaarsalaris hoogst betaalde medewerker ten opzichte van het gemiddelde percentage stijging jaarsalaris van alle medewerkers2

0,48

-

  • 1 Berekend door het jaarsalaris van de hoogst betaalde medewerker te delen door het gemiddelde jaarsalaris van alle medewerkers van Greenchoice Groep exclusief de hoogst betaalde medewerker.
  • 2 Berekend door de stijging van het jaarsalaris van de hoogst betaalde medewerker te delen door de stijging van het gemiddelde jaarsalaris van alle medewerkers van Greenchoice Groep exclusief de hoogst betaalde medewerker. De stijging is berekend op basis van het salaris per eind december van de verslagperiode ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar per eind december.

In bovenstaande ratio is het gemiddelde salaris (full-time bruto salaris, inclusief vakantiegeld) per eind 2022, voor de medewerkers in dienst per 31 december 2022 die ook in dienst waren per 31 december 2021, vergeleken met het salaris per eind 2021. Het gaat om alle medewerkers inclusief leiderschapsteam en statutaire directie. 

De ratio van het jaarsalaris van de hoogst betaalde medewerker ten opzichte van de overige medewerkers is gedaald. Dit komt voornamelijk door een stijging van salarissen bij bestaande medewerkers, exclusief de hoogst betaalde medewerker. De salarissen zijn gestegen door interne promoties en salarisverhoging op basis van individuele prestaties. In november 2022 werd een algemene salarisverhoging van 3,1% doorgevoerd als gevolg van de inflatie. 

De ratio jaarsalaris hoogst betaalde medewerker ten opzichte van het gemiddelde van alle medewerkers zien wij als marktconform, omdat ons volledige functie- en salarishuis periodiek wordt geëvalueerd op marktconformiteit.

De ratio salarisstijging van de hoogst betaalde medewerkers ten opzichte van de overige medewerkers bedroeg in 2021 nihil, omdat bij de hoogst betaalde medewerker geen salarisstijging werd doorgevoerd gedurende 2021. Voor het gemiddelde van de overige medewerkers bedroeg de stijging 3,8%. In 2022 bedroeg de gemiddelde stijging van de salarissen van medewerkers exclusief de hoogst betaalde medewerker 8,31%, ten opzichte van 4% voor de hoogst betaalde medewerker.