Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vitaliteit

We realiseren ons dat gezonde, gelukkige en tevreden medewerkers de basis zijn voor onze organisatie. Daarom investeren we veel in persoonlijke ontwikkelkansen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het verzuimpercentage is gestegen van gemiddeld 5% in 2021 naar gemiddeld 6% in 2022. Landelijk was er ook sprake van een stijging van het gemiddelde verzuim gedurende 2022. Voorgenoemde percentages zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is deels te verklaren door de wijziging in de manier van werken die we doorvoerden als gevolg van coronapandemie. In het eerste kwartaal van 2022 werkten we nog voornamelijk thuis. Vanaf april startten we met werken volgens De Nieuwe Werkbalans. In dit beleid beschreven we hoe we de terugkeer naar kantoor voor ons zagen, waarbij gedeeltelijk thuiswerken ook nog mogelijk en wenselijk bleef. Sommige medewerkers hadden moeite met het vinden van een nieuwe balans. Daarnaast zorgden verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals de toegenomen regeldruk vanuit de overheid op de energiesector en het extra werk dat daarmee gepaard gaat, de uitstroom van collega's en de marktomstandigheden voor extra druk op medewerkers. Dit leidde tot meer verzuim. 

Daarom kreeg het thema vitaliteit nadrukkelijk aandacht van HR en het management. Zo is er Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd. En voor de complete organisatie hielden we een vitaliteitsweek met onder andere aandacht voor slaap, fysieke vitaliteit en energie.