Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Privacy

Privacy viel voorheen onder de verantwoordelijkheid van de compliance officer. In 2022 hebben we een privacy officer aangesteld. Daarmee is privacy nu een afzonderlijke functie. Op het gebied van privacy is afgelopen jaar het bewustwordingsprogramma geactualiseerd en specifiek gemaakt voor de gebruikersgroepen binnen de organisatie. Met interne en online trainingen hebben we de medewerkers er kennis mee laten maken. Net als voorgaande jaren hebben we aandacht besteed aan de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder met het oog op onze nieuwe strategie waarbij we nieuwe producten en diensten gaan aanbieden via ons platform. 

Vanaf 2022 zijn we aan onze klanten producten en diensten gaan aanbieden. Op de achtergrond werken we verder aan de integratie van KiesZon en Greenchoice. Daar gaat onze aandacht het komende jaar naar uit. Daarnaast vragen consumenten steeds meer om gerichte dienstverlening. Onze uitdaging is om het belang van de klant te dienen en tegelijk zorgvuldig om te gaan met data.