Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze partners

Om de energietransitie mogelijk te maken, zetten we ons in voor lokale projecten waarbij activiteiten worden ontwikkeld die dicht bij onze klanten staan. Door samen te werken met partners maken we nog meer impact. We vinden vaak een gezamenlijk belang in onze missie en visie. Er hoeft niet direct een link te zijn met de energiesector, maar er is wel bereidheid nodig om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. In onderstaande tabel zijn een aantal partners uitgelicht waarmee we gedurende 2022 hebben samengewerkt. Hier staat ook bij welke bijdrage in 2022 is geleverd aan onze materiële onderwerpen.

Partner

Materieel thema

Gezamenlijke doelstelling

Mijlpaal 2022

130 Nederlandse energiecoöperaties

Energietransitie voor en van iedereen

Energietransitie mogelijk maken voor klanten zonder een eigen dak.

Oplevering nieuwe buurtmolen Tzum
Webinar coöperaties

Stichting HIER klimaatbureau

Energietransitie voor en van iedereen

Greenchoice is hoofdsponsor van HIER opgewekt: hét jaarlijkse landelijke evenement over lokale duurzame energie dat we samen organiseren.

Op 30 maart vond de 10e editie van het evenement HIER Opgewekt plaats in Bussum

EnergieSamen

Energietransitie voor en van iedereen

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.

In 2022 heeft Greenchoice zich via Energie Samen ingezet voor een verhoging van de SCE-subisidietarieven

Univé

Energietransitie voor en van iedereen

In de samenwerking ‘Duurzame Zekerheid’ zet Univé samen met ons en Rabobank een grote stap op het gebied van duurzaamheid. Schadelijke asbestdaken bij boerenbedrijven worden gesaneerd en vervangen voor daken met zonnepanelen. Univé-leden nemen via Greenchoice de groene stroom van deze daken af voor een eerlijke prijs, waarvan een deel weer wordt ingezet voor nieuwe zonnedaken. Zo stimuleren we verdere verduurzaming.

23 projecten uitgevoerd waarbij asbest verwijderd is en zonnepanelen geplaatst zijn

Delen Duurzame Energie (DDE)

Energietransitie voor en van iedereen

Huurders hebben geen eigen dak en daarom is het voor hen lastiger om zelf zonne-energie op te wekken. Woningcorporaties staan voor een grote opgave om hun woningen te verduurzamen. Om woningcorporaties en huurders te helpen, werken we samen met sociale onderneming Delen Duurzame Energie (DDE). Wij nemen de collectief opgewekte groene stroom af en verrekenen op de energienota van deelnemers de opgewekte en verbruikte stroom, de energiebelasting en de contributie aan de energiecoöperatie.

Opschalen projecten sociale huursector: we realiseerden samen twee projecten en sloten acht projecten aan op het net

Zonnepanelendelen.nl

Duurzaam investeren.nl

Energietransitie voor en van iedereen

Investeren in duurzame opwek is niet alleen goed voor het klimaat, maar levert ook financiële voordelen op. Spaargeld levert niets meer op, of kost in sommige gevallen zelfs geld. Het loont dan ook om te investeren duurzame opwek, zoals via partners Duurzaam Investeren en ZonnepanelenDelen.nl.

100ste project door zonnepanelendelen.nl in samenwerking met Greenchoice gerealiseerd

Milieucentraal

Klimaatimpact verlagen

Als onderdeel van onze communicatie naar klanten delen we tips om energie te besparen van Milieu Centraal.

Ontwikkeling tools Bespaarhulp en Subsidiehulp om klanten te helpen te besparen en verduurzamen
Greenchoice bespaarcampagne

Spectral

Klimaatimpact verlagen/ Altijd groene stroom

In het kader van altijd groene stroom gebruiken we de technologie van Spectral voor inzetten en optimaliseren van ons regelbaar vermogen. Daarnaast werken we gezamenlijk aan het reduceren van het energieverbruik van het Greenchoice kantoor in Rotterdam.

Installatie technologie voor slimme optimalisatie klimaatbeheersing kantoor Rotterdam

Windunie en Meewind

Altijd groene stroom

Samenwerking voor de realisatie van opwek en opslag van groene windenergie.

Deelname Open Energiedag
Samenwerking met Windunie om een batterij te realiseren voor de opslag van opgewekte stroom door Windpark Samen voor de wind

Zonnepark De Dijken

Altijd groene stroom

Samen met ProSoldiga en Spectral realiseerden we in 2021 een flexplein bij Zonnepark De Dijken.

Greenchoice verzorgt de optimale inzet van de batterijen voor Zonnepark De Dijken, met 30.000 zonnepanelen en 22 batterijen en een laadplein

Natuurmonumenten/ Rotterdam de boer op!

Natuur versterken

Stimuleren van bosaanplant en biodiversiteit.

Financiële bijdragen van Greenchoice aan Natuurmonumenten voor voedselbossen binnen het project 'Rotterdam de boer op!'

Zuid-Hollands Landschap

Natuur versterken

Veenoxidatie vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere CO2-uitstoot. Gezamenlijk zetten we ons in om de groei van veenmos te herstellen.

Pilot in Krimpenerwaard gestart: 'Omhoog met dat veen'

Wetlands International

Natuur versterken

Samen met Wetlands International, de enige wereldwijde non-profitorganisatie die zich toelegt op het behoud en herstel van zogenoemde wetlands, gaan we klimaatverandering tegen door herstel en behoud van wetlands vanwege hun belang voor mens en natuur.

Twee nieuwe projecten Pantanal (Brazilië) opgestart in 2022 en overeenkomst gesloten voor Lake Junin (Peru) eind 2022

Stichting Forest Forces

Natuur versterken

Samenwerking die zich richt op het tegengaan van de illegale houtkap in Brazilië

Bezoek van Chief Dadá aan Greenchoice kantoor Rotterdam en presentatie door Chief Dadá op het Greenchoice event tijdens het Wildlife Filmfestival Rotterdam

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen belangrijke wijzigingen geweest in de partners waarmee we samenwerken.