Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CO2-impact Greenchoice Groep

We gebruiken de CO2-Prestatieladder om onze CO2-footprint in kaart te brengen. We zijn gecertificeerd op CO2-Prestatieladder niveau 3. Dit betekent dat we voor onze eigen organisatie en projecten een CO2-managementsysteem hebben. Dit wordt jaarlijks getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om in 2024 66% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018. Dit geldt voor scope 1, 2 en zakelijk reizen. Het jaar 2018 is als referentiejaar gekozen omdat we voor dit jaar de eerste volledige inventarisatie van onze emissies hebben gemaakt. Deze basis omvat ook al de activiteiten en daarmee CO2-emissies van KiesZon en Qurrent Nederland B.V. In het referentiejaar was de totale CO2-uitstoot 444 ton, waarvan 194 ton in scope 1 en 250 ton in scope 2. 

We onderscheiden de volgende scopes:

Emissie scope 1, 2 en 3 verslagjaar

2022

2021

Scope 1

Directe CO2 -uitstoot, die wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie.

298 ton

410 ton

Scope 2

Indirecte uitstoot van CO2 door de opwekking van zelf gekochte en intern verbruikte energie.

46 ton

53 ton

Scope 3

Indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Dit is de uitstoot door bronnen niet in het bezit van Greenchoice en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden.

Wordt vanaf 2023 in kaart gebracht

Twee keer per jaar maken we onze CO2-footprint inzichtelijk voor scope 1, 2 en zakelijk reizen. Vanaf 2023 gaan we ook de emissies voor scope 3 in kaart brengen. Uit een eerste analyse van de uitstoot voor scope 3 in het jaar 2021 bleek dat veruit het grootste aandeel van de uitstoot voor scope 3 wordt veroorzaakt door het gebruik van het verkochte aardgas (89%). De inschatting van de totale scope 3 footprint was circa 1,8 miljoen ton CO2 in 2021.

Zoals weergegeven in onderstaande grafiek was onze totale CO2-uitstoot voor scope 1, 2 en zakelijk reizen in 2022 371 ton (2021 493 ton). Dat is 25% lager dan vorig jaar. 

We stimuleren onze medewerkers om de auto te laten staan. Dat doen we door een OV-businesscard gratis beschikbaar te stellen en alleen bij hoge uitzondering parkeerruimte vrij te geven. Het kantoor van Greenchoice in Rotterdam is dichtbij het Centraal Station en dus goed te bereiken met openbaar vervoer. Daarnaast zijn elektrische deelauto’s beschikbaar.

De CO2-uitstoot voor scope 3 hebben we in 2022 nog niet volledig in kaart gebracht. We volgen wel alvast de ontwikkeling van het gasverbruik van de klantgroep consumenten, omdat dit veruit het grootste deel uitmaakt van onze scope 3 footprint.

We zien verder een dalende trend in het standaard jaarverbruik van de klantgroep consumenten. Als gevolg van de prijsstijgingen en bespaarcampagnes van de overheid en onszelf, gaan klanten bewuster om met hun energieverbruik. We verwachten dat de dalende trend doorzet door het aanhoudend hoge prijsniveau en het bewustzijn dat is gecreëerd. Anderzijds verwachten we, als de prijzen voor energie gaan dalen, dat een deel van de vraagafname teniet wordt gedaan. Door de besparende maatregelen die door klanten zijn genomen, zoals isolatie, en het gegroeide bewustzijn blijft het verbruik structureel lager dan vóór de energiecrisis. Met het platform voor groene keuzes dat we ontwikkelen, waarbij we meer producten gaan aanbieden die leiden tot energiebesparing bij klanten, zetten we ons in om het verbruik van klanten nog verder terug te dringen.