Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Aantrekken en behouden van talent

Gedurende 2022 zagen we ten opzichte van 2021 een toename van 6% voor de uitstroom van zowel Greenchoice (totale uitstroom 26%) als KiesZon (totale uitstroom 32%). De stijging komt vooral door de krapte op de arbeidsmarkt. Onze medewerkers werden onder andere actief benaderd door andere werkgevers. De uitstroom had ook te maken met het loslaten van de maatregelen na de coronacrisis. De arbeidsmarkt in 2022 was overspannen waardoor het lastig was om nieuwe collega’s te vinden.

We hebben een corporate recruiter aangesteld om nieuwe medewerkers te werven. Daarnaast zijn we gestart met het Groene Kracht programma, waarbij medewerkers een beloning krijgen als zij uit hun persoonlijke en professionele kring succesvol een kandidaat aandragen voor een functie.

In 2022 zijn we gestart met het leiderschapsprogramma. Het leiderschapsteam ging aan de slag met onderwerpen als interne communicatie, diversiteit en toewijzing van bevoegdheden binnen de organisatie. In 2023 breiden we dit programma uit naar de diverse teams binnen de organisatie. Leiderschapsvaardigheden en teamontwikkeling zijn onderwerpen waaraan gewerkt wordt.

We peilen de verwachtingen van medewerkers door één keer per jaar een medewerkerstevredenheidonderzoek uit te voeren. Tussentijds peilen we specifieke onderwerpen door gerichte digitale enquêtes te versturen. Verder heeft de directie regelmatig contact met onder andere leidinggevenden en de Ondernemingsraad. De uitkomsten van metingen worden gedeeld met medewerkers. Als dat nodig is, nemen we vervolgmaatregelen. In de laatste medewerkerstevredenheidsmeting (2021) scoorde Greenchoice een 7,7 en KiesZon een 7,6. In 2022 bedroeg de eNPS (Employer Net Promotor Score – toont de mate aan waarin collega’s Greenchoice Groep als werkgever aanraden) 17,1%. Dit is lager dan het getal waarmee we benchmarken (eNPS voor de Energiemarkt gemeten door Effectory). Door opvolging te geven aan de verbeterpunten en opnieuw te meten, streven we naar een verbetering van de eNPS in volgende metingen. 

In 2022 voerden we een meting uit naar de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Betrokken medewerkers zijn trots om bij Greenchoice Groep te werken. Bevlogen medewerkers hebben plezier in hun werk en zijn gemotiveerd om een stap extra te zetten. Voor elkaar en voor de klant. Het doel is dat onze medewerkers de ambassadeurs zijn van Greenchoice Groep en het verschil maken voor onze klanten. In totaal gaf 79% van de medewerkers hun mening. In de uitkomsten zien we dat 31,9% van de medewerkers bevlogen en/of betrokken is en 54,8% de potentie heeft om bevlogen en/of betrokken te raken. Aangezien dit de eerste keer was dat de betrokkenheid en bevlogenheid is gemeten, kunnen de scores nog niet worden vergeleken. Uit de meting bleek verder dat medewerkers trots zijn op het feit dat ze zichzelf kunnen zijn, geaccepteerd worden en samen oog hebben voor de toekomst. Verbeterpunten lagen op het vlak van werkdruk en het gebruik van ideeën van individuele medewerkers voor Greenchoice Groep.