Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Awareness

Ons Awareness Programma is bedoeld om iedereen in de organisatie bewust en bekwaam te maken op het gebied van de gedragscode en ons privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee proberen we eventuele negatieve impact, zoals imagoschade, als gevolg van het niet naleven van ons beleid en vooral natuurlijk negatieve impact op onze klanten te beperken. Het Awareness Programma bestaat uit drie online trainingen (Ons moreel kompas, Privacy en Informatiebeveiliging), een app om kennis en kunde up-to-date te houden en de jaarlijkse ondertekening van de gedragscode. Het Awareness Programma is verplicht voor alle medewerkers, inclusief directieleden, van Greenchoice.