Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Communicatie kritische zorgen

Als onderdeel van het maandelijkse rapportageproces rondom risico’s kunnen interne toezichthouders kritische zorgen kenbaar maken. Dan vindt er afstemming plaats met de verantwoordelijke uit het leiderschapsteam. Afhankelijk van de urgentie wordt hierover in de maandrapportage een toelichting opgenomen, die wordt besproken met het volledige leiderschapsteam. Bij duidelijke aanwijzingen van interne fraude, compliance issues of bij externe fraude wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld. Indien het verplicht is om de toezichthouders op de hoogte te stellen, maakt de Compliance Officer een melding aan namens de Directie. Vervolgacties worden gedefinieerd en uitgevoerd door de verantwoordelijke manager, ondersteund door Risk management.  

In 2022 heeft Greenchoice een algemeen mailadres geïntroduceerd waar gesignaleerde risico’s en zorgen vanuit de organisatie kunnen worden gemeld. Er zijn gedurende 2022 geen meldingen binnengekomen via het mailadres. In 2023 werken we verder aan de positionering van team Risk binnen de organisatie, onder andere door het opzetten van een overlegstructuur in combinatie met het gebruik van dit mailadres.