Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Audit-, Finance- en Riskcommissie

De Audit-, Finance- en Riskcommissie heeft in 2022 vijf keer vergaderd. In deze commissie werden de kwartaalrapportages met daarin de voortgang van de realisatie van bedrijfsdoelstellingen en financiële resultaten besproken. In deze rapportages staan zowel financiële als niet-financiële KPI's. Ook besprak de commissie het jaarlijkse budget en de bijstelling daarvan gedurende het jaar in de vorm van een driemaandelijks geactualiseerde forecast, de financiële positie, (her)financiering en de verkoop van International Solar Projects V B.V. van KiesZon. Gedurende het jaar vond ook afstemming plaats over het auditplan en de managementletter, zoals verstrekt door de externe accountant. Tot slot werd ook het geïntegreerd jaarverslag besproken in deze commissie.