Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Visie en missie

Wij zien een wereld voor ons waarin consumenten en bedrijven niet meer actief hoeven te kiezen voor bijvoorbeeld groene stroom, vervoer zonder vervuilende uitstoot of natuurinclusief geteelde groente. Het is vanzelfsprekend geworden dat de producten die we kopen duurzaam zijn. Groene stroom wekken we samen op, dicht bij waar het wordt gebruikt. Het eigendom en de zeggenschap liggen grotendeels bij de lokale gemeenschap.

Wat we bedoelen met 'groene keuzes werken voor iedereen'? Daarmee bedoelen we dat duurzame oplossingen letterlijk goed moeten werken in jouw leven, in jouw huis, binnen jouw financiële mogelijkheden en tegelijk ook iets moeten opleveren voor jou. Of je nu jong, oud, rijk bent of minder te besteden hebt. We willen drempels wegnemen en advies op maat geven om de juiste duurzame keuzes te kunnen maken en mogelijk te maken voor iedereen die dit wil.

Daarbij willen we ervoor zorgen dat de energietransitie voor en van iedereen is. Dat doen we door te stimuleren dat iedereen ook zelf (mede-)eigenaar wordt van zonnepanelen, participeert in een windmolenpark, of meedoet in een energiecoöperatie. Ook willen we producten ontwikkelen waarmee klanten eigenaar worden van een stuk duurzame opwek. Hierdoor wordt de energietransitie ook echt van ons allemaal. En niet van een handjevol grote bedrijven.