Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Regelbaar vermogen

Bij fossiele energie kun je het aanbod afstemmen op de vraag, maar bij groene stroom is dat anders: het aanbod wordt bepaald door de wind en de zon. We proberen de energiebehoefte van onze klanten gedurende de dag zo veel mogelijk af te stemmen op het moment dat groene stroom wordt opgewekt. Energie timen noemen we dat. Het goed afstemmen van de energievraag op het aanbod is op zichzelf geen totaaloplossing voor de energietransitie. Er zijn altijd windstille of donkere momenten waarop er geen duurzame opwek is, hoe goed je ook timet. Daarom is er regelbaar vermogen nodig, een manier om snel stroom te produceren als er een tekort is. We werken aan energieopslag, op grote en kleinere schaal. Onder meer via onze minderheidsdeelneming in Green Energy Storage B.V. 

Case Bio Energie Centrale Cuijk

Een mooie stap in de energietransitie is het regelbaar vermogen dat is gerealiseerd bij Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) in de vorm van een flexibele accu van 10 MW met een opslagcapaciteit van 20 MWh. BECC levert groene stroom aan Greenchoice. Met de batterij kan BECC snel schakelen tussen stroom leveren en stroom opslaan, afhankelijk van de marktsituatie en de behoefte van netbeheerders. Uiteraard is voor de energietransitie nog veel meer nodig, maar dit zien we als een mooie en vernieuwende stap in de goede richting. 

We gebruiken real-time gegevens om zon- en windparken aan te sturen en ons opslagvolume in te zetten. We kopen opslagcapaciteit in en zijn betrokken bij onderzoeksprojecten voor de ontwikkeling van ons totale regelbaar vermogen. Zo werken we samen met onder andere de TU Delft, Universiteit Utrecht en Whiffle aan technologie om op korte termijn de opwek van stroom uit wind en zon te voorspellen.

Het regelbaar vermogen wordt weergegeven als het gecontracteerde piekvermogen van de diverse locaties. Dit is het vermogen dat gegenereerd wordt in ideale omstandigheden. Door weersomstandigheden zal dit vermogen niet volledig gerealiseerd worden. Bovendien kan in de praktijk niet altijd het volledige vermogen af- of opgeschaald worden.

De energietransitie vraagt veel van de capaciteit van het elektriciteitsnet en veroorzaakt mede netcongestie. Dan is er simpelweg te weinig ruimte op het elektriciteitsnet. Nieuwe projecten voor hernieuwbare energie kunnen daarom niet altijd aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Greenchoice zet zich in om congestie op het net te voorkomen en te beheersen. Sinds 2022 zijn we officieel geregistreerd als congestie servicepartner van de netbeheerder. Afgelopen jaar hebben we de eerste afroepen verzorgd om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de congestieproblematiek. 

We realiseren ons dat batterijen worden gemaakt van materialen die een negatieve impact hebben op het milieu. Daarom zetten we primair in op energiebesparing. De stroom die we leveren is groene stroom, waarbij we vraag en aanbod zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Opslag wordt gezien als laatste vangnet, maar is onmisbaar voor de transitie.