Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze medewerkers

Vanaf 1 januari 2022 werken Greenchoice en KiesZon als één organisatie (Greenchoice Groep) met twee merken. Eind 2022 kwam Everday hier als derde merk bij. Greenchoice, KiesZon en Everday delen dezelfde visie en missie. Verdeeld over drie locaties werken er in totaal 574 medewerkers (2021: 523). De toename van het aantal medewerkers komt vooral door de uitbreiding van de capaciteit bij het domein Consument, voornamelijk bij de klantenservice. Dit is een tijdelijke uitbreiding in verband met de bijzondere marktsituatie. 

 

2022

2021

 

Man

Vrouw

Overig

Totaal

Man

Vrouw

Overig

Totaal

Aantal medewerkers1

329

240

5

574

306

217

-

523

Gemiddeld FTE

297

186

2

485

287

181

-

468

Aantal medewerkers met een vaste aanstelling1

234

158

-

392

229

170

-

399

Aantal medewerkers met een tijdelijke aanstelling1

95

82

5

182

77

47

-

124

Percentage full-time medewerkers1

39,0%

9,2%

-

48,2%

40,7%

7,5%

-

48,2%

Percentage part-time medewerkers1

18,3%

32,6%

0,9%

51,8%

17,8%

34,0%

-

51,8%

Medewerkers in een leidiggevende positie1

69,0%

31,0%

-

100,0%

72,0%

28,0%

-

100,0%

Medewerkers in het leiderschapsteam 1

57,1%

42,9%

-

100,0%

100,0%

-

-

100,0%

  • 1 De aantallen en percentages medewerkers zijn berekend op basis van aantallen (niet op basis van FTE). De getallen zijn weergegeven per einde periode (31 december 2022 respectievelijk 31 december 2021).

De leeftijdsstructuur van onze medewerkers vind je terug in onderstaande tabel. 

De aantallen en berekende percentages in bovenstaande tabellen gaan over de medewerkers in dienst van Greenchoice Groep. Externe krachten, zoals uitzendkrachten, worden niet meegeteld.

Medewerkers met een leidinggevende functie, inclusief die in het leiderschapsteam, zijn medewerkers die op basis van hun functieomschrijving leiding geven aan één of meerdere collega’s. Greenchoice heeft in 2022 3% meer leidinggevende vrouwen dan vorig jaar[*]. Dit komt onder andere door de aanstelling van verschillende posities binnen het leiderschapsteam. Ook zijn leidinggevende posities ontstaan binnen de nieuwe domeinstructuur van Greenchoice. Deze zijn ook ingevuld door vrouwen. In 2021 was het leiderschapsteam nog niet vormgegeven, waardoor het percentage is gebaseerd op enkel de statutaire directeuren. De onderverdeling in 2022 is gebaseerd op het voltallige leiderschapsteam (inclusief statutaire directie), bestaande uit drie vrouwen en vier mannen. 

We hebben geen medewerkers met een nulurencontract. Wel zijn er contracten met flexibele uren, waarin een minimum en maximum aantal uur is opgenomen. Per eind 2022 gaat het om 20 medewerkers.

Naast onze eigen medewerkers maken we gebruik van externe krachten, zoals uitzendkrachten, zzp’ers, gedetacheerden en dienstverlening via een externe partij. Dit aantal is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal ZZP’ers en uitzendkrachten is toegenomen van 142 medewerkers eind 2021 naar 206 medewerkers eind 2022. Dit komt doordat gedurende 2022 op projectbasis externe krachten zijn ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de uitwerking en implementatie van het prijsplafond en andere overheidsmaatregelen. Voor adviseurs en andere externen die geen IT-account krijgen in onze systemen wordt geen registratie bijgehouden van het aantal personen danwel FTE’s. In onderstaande grafiek is de verdeling van externe krachten per eind december 2022 weergegeven op basis van aantallen medewerkers. Een toelichting van de activiteiten binnen de diverse domeinen vind je terug in hoofdstuk 2 onder Organisatieprofiel.

Externe krachten worden voornamelijk ingezet bij het domein Consument. Dit zijn vooral uitzendkrachten voor de flexibele schil van onze klantenservice. We hebben een raamovereenkomst op basis waarvan we servicemedewerkers inzetten. Daarnaast zijn er binnen het domein IT en Data veel IT-medewerkers actief als zzp’er. Tot slot werden posities tijdelijk ingevuld door zzp'ers als gevolg van uitstroom en verzuim gedurende 2022.

  • * Het percentage vrouwen in leidinggevende posities bedroeg volgens de jaarrekening 2021 31%. In 2022 is de definitie aangescherpt vanwege onze nieuwe doelstellingen voor Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Voor de vergelijkbaarheid hebben het percentage voor 2021 daarom bijgesteld naar 28%.