Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiering

Het afgelopen jaar voerden we periodiek gesprekken met bestaande en nieuwe financiers over de ontwikkelingen in de energiemarkt en wat de ontwikkelingen betekenen voor Greenchoice. Dit resulteerde in een succesvolle herfinanciering eind december 2022. Greenchoice is een herfinanciering overeengekomen voor de komende drie jaar met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO Bank N.V. en Zurich Insurance plc Netherlands branch. De financiering kan eind 2023 en eind 2024 tweemaal met een jaar worden verlengd tot en met 2026 en 2027. Daarmee loopt de financiering maximaal vijf jaar. De financiering bedraagt € 185 miljoen, bestaande uit € 65 miljoen aan garantiefaciliteiten en € 120 miljoen aan kredietfaciliteiten. De kredietfaciliteiten bestaat uit een vaste faciliteit en seizoensfaciliteit, waarbij de vaste faciliteit jaarlijks met € 5 miljoen wordt verlaagd.

De directie van Greenchoice verwacht voor 2023 en verder dat de nieuw overeengekomen krediet- en garantielijnen voldoende zijn voor de financieringsbehoefte vanaf 2023. In het bepalen van onze financieringsbehoefte houden we rekening met verschillende scenario's en stresstesten, waaronder koud weer en de ontwikkeling van marktprijzen van gas en elektra.