Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opwek

Ons doel was om begin 2025 100% van de geleverde energie direct in te kopen bij producenten en dus geen losse Garanties van Oorsprong (GvO's) meer te kopen. Onder producenten verstaan we energieproducenten, klanten die groene stroom opwekken en energiecoöperaties en VvE’s. Afgelopen jaar is het ons al gelukt deze doelstelling ruimschoots te behalen. Het verschil tussen de ingekochte productie en de levering aan onze klanten hebben we verkocht op de markt. 

Investeringen in duurzame stroom komen makkelijker tot stand wanneer er partijen zijn die (lange termijn) contracten aangaan met de producenten van de groene stroom. We onderscheiden ons van andere energieleveranciers door ook contracten aan te gaan met relatief kleine en middelgrote wind- en zonneparken. Naast de energie die we afnemen, kunnen we ook de aansturing van de opwekinstallaties verzorgen. Hierover lees je meer onder paragraaf regelbaar vermogen.

Zonnestroom

Via KiesZon realiseren we onder andere opwekcapaciteit. In 2022 hebben we € 11,2 miljoen (2021 € 48,7 miljoen) geïnvesteerd in zoninstallaties. KiesZon realiseert, financiert, ontwikkelt en exploiteert van zonnestroomprojecten in de vorm van operational lease, dakverhuur of koopconstructies. In 2022 is het totaal geïnstalleerd vermogen in het zakelijke segment een stuk lager dan vorig jaar, namelijk 65 MWp (2021 114 MWp). De verwachting was dat wij in 2022 130 MWp zouden kunnen realiseren. Mede als gevolg van eerder genoemde slechte marktomstandigheden is deze doelstelling helaas niet behaald.

In totaal hebben we 175.000 panelen geplaatst in grote zakelijke zonprojecten en 39.000 panelen bij mensen thuis. In totaal 214.000 panelen. Dat is ongeveer 75.000 MWh aan duurzaam opgewekte stroom en genoeg om ruim 27.000 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik van zonnestroom te voorzien. In Bleiswijk, op het dak van logistiek vastgoedontwikkelaar WDP, werd begin juni van dit jaar een bijzondere mijlpaal bereikt: KiesZon installeerde het miljoenste zonnepaneel sinds de oprichting.

Eigen windenergie

Naast groene stroom die we inkopen via producenten, wekken we ook zelf energie op bij windparken waar we zelf geheel of gedeeltelijk eigenaar van zijn. We hebben een belang in vier windparken, met in totaal 87 MW vermogen:

  • Hartel2 (24 MW)

  • De Wieken (14 MW)

  • Goede Buren Streepland (14 MW)

  • Windpark Greenport Venlo (35 MW)