Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ons beleid

Met onze huidige en nieuwe bosprojecten willen we een zo groot mogelijke impact maken. Daarom houden we in ons beleid voor natuurprojecten rekening met de volgende onderwerpen:

  • Duurzaamheid - Blijven de maatregelen op lange termijn intact?

  • Toegevoegde waarde - Kunnen we aantonen dat er zonder het bestaan van het bosproject meer CO2-uitstoot was geweest, bijvoorbeeld door houtkap?

  • ‘Waterbedeffect’ - Worden er geen CO2-emissies verplaatst naar een ander gebied buiten de projectgrens?

  • Lokale gemeenschap - Hebben lokale inwoners profijt van het project?

  • Biodiversiteit - Draagt het project bij aan het beschermen of uitbreiden van de soortenrijkdom?

Greenchoice kiest ervoor om minimaal 10% van het CO2-budget in Nederland te besteden. Hier is grond en arbeid veel duurder, dus CO2-impact maken in het buitenland is efficiënter. Toch vinden we het belangrijk om ook dicht bij onze klanten betrokken te zijn bij projecten. Door klanten te inspireren met voorbeelden dichtbij proberen we indirect net zo veel impact maken.