Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materieel thema: Natuur versterken

We dragen bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en in het buitenland. Met die projecten investeren we in evenveel CO2-impact als de CO2-footprint van het gas dat we leveren (zie Materieel thema: Klimaatimpact verlagen). Daarnaast dragen we bij aan biodiversiteit, het behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.