Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans en financiële positie

Eind 2022 heeft Greenchoice een solvabiliteit - gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (excl. ontvangen cash collaterals) van 29,2% (2021: 26,3%). Het netto werkkapitaal inclusief liquide middelen bedraagt € 89,7 miljoen (2021: € 50,2 miljoen). Het balanstotaal is gestegen met € 11 miljoen naar € 655,3 miljoen.