Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energiearmoede

In 2022 kwam er steeds meer aandacht voor energiearmoede, een situatie waarin veel Nederlanders terecht dreigen te komen door de stijgende kosten voor energie.

Naast de maatregelen die door de overheid zijn getroffen, zetten we ons in om betalingsproblemen te voorkomen en klanten die deze toch krijgen, te helpen. Hiervoor werken we samen met partners. Zo zijn we vaste partner in werkgroepen vanuit Energie Nederland. Daarnaast is Greenchoice lid van de Schuldeiserscoalitie. Greenchoice vervult sinds 2021 de ambassadeursrol binnen deze coalitie. De Schuldeiserscoalitie bestaat uit verschillende grote ondernemingen die voor consumenten werken. Het gemeenschappelijke doel is om armoede te bestrijden, onder andere door aandacht te besteden aan preventie en het vroeg signaleren van schulden. Kennis uitwisselen en invloed uitoefenen op de overheid behoren ook tot de taken van de coalitie. Verder onderhoudt de coalitie contact met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) en lectoraten op het gebied van schulden. Tot slot heeft de coalitie het ethisch manifest ondertekend en onderwerpen we onszelf periodiek aan een self-assessment op dat vlak.

In samenwerking met Geldfit (Stichting NSR), SchuldenlabNL en enkele energieleveranciers hebben we een energieroute opgezet. Huishoudens waarvoor het betalen van de energierekening problematisch wordt, weten vaak niet of en welke hulp er beschikbaar is. Via Geldfit.nl/energie krijgen mensen inzicht in de stappen die ze zelf kunnen zetten én in de beschikbare hulp van energieleveranciers en gemeenten.

Daarnaast zijn we één van de initiatiefnemers van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat is opgezet om energiearmoede in Nederland te bestrijden. Sinds begin 2023 is het Noodfonds operationeel, met aanvullende financiële steun vanuit de overheid.

Overheidsmaatregelen

Verder werkten we in 2022 mee aan het opzetten van een inkomensafhankelijke energieopslag. Dit project ging uiteindelijk niet door, omdat de Belastingdienst dit niet wilde uitvoeren. Uiteindelijk heeft de overheid besloten tot een tijdelijk prijsplafond te komen met ingang van 1 januari 2023.

We hebben onze klanten geïnformeerd over de overheidsmaatregelen en onze processen en systemen hierop aangepast. Van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd van 21% naar 9%. In november en december van 2022 hebben we de overheidssubsidies uit hoofde van CEK22 (Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming kleinverbruikers 2022, ofwel Energiekorting overheid) in mindering gebracht op de termijnbedragen bij de klanten die voor deze tegemoetkoming in aanmerking kwamen.

Naast regelingen en compensaties vinden we het belangrijk om onze klanten te helpen bij het besparen van energie. Lees meer hierover in het hoofdstuk Materieel thema: Klimaatimpact verlagen.