Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Goed bestuur en governance

Greenchoice B.V. (Greenchoice) is een structuurvennootschap. De aandelen van Greenchoice zijn in handen van Energie Concurrent B.V. (70%) en Eneco Consumenten B.V. (30%). De statutaire directie is verantwoordelijk voor het beleid. In de praktijk is deze tweehoofdige directie aangevuld met vijf directors tot een leiderschapsteam dat de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft voor het bedrijf en de verwezenlijking van de resultaten. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming. De commissarissen zijn benoemd door de aandeelhouders.

De corporate governancestructuur van Greenchoice is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de vennootschap. Bij de inrichting daarvan is beoogd om de belangen van de verschillende stakeholders op evenwichtige wijze tot hun recht te laten komen.

Volgens de wettelijke en statutaire bepalingen neemt een bestuurder of commissaris niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.