Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Incidenten

Gedurende 2022 hebben we van drie datalekken melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In één geval is hardware verloren geraakt en in de andere gevallen is sprake geweest van een onterechte samenvoeging van persoonsgegevens in één van de systemen van Greenchoice. Onze processen en controles zijn inmiddels aangepast. We zien erop toe dat dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.