Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Governance

Met onze activiteiten realiseren we waarde voor verschillende stakeholders op de lange termijn. Daarbij is het van belang om ervoor te zorgen dat we dit ook kunnen blijven doen. In dit hoofdstuk beschrijven we onze organisatiestructuur en governancestructuur. Ook gaan we in op ons ethisch en integer handelen en hoe ons beleid rondom privacy, IT en data hierin een rol speelt. Tevens laten we zien hoe we de belangrijkste risico's beheersen. We beginnen dit hoofdstuk met het verslag van de Raad van Commissarissen