Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Buitenlandse natuurprojecten

Het geld dat we opzij zetten om aardgasverbruik van klanten te compenseren, besteden we aan onze natuurprojecten. In totaal droegen we in 2022 bij aan de bescherming van meer dan 327 duizend hectare (3.272km²) natuurgebied. Dat is ongeveer de oppervlakte van Overijssel, maar deze oppervlakte is een stuk minder dan vorig jaar. Dat komt omdat we gestopt zijn met het Kariba project in Zimbabwe. Dit was een groot project, maar had relatief weinig CO2-impact per hectare. 

In de tabel hieronder hebben we de impact data samengevat van de buitenlandse projecten. Doordat we gestopt zijn met investeren in het project in Zimbabwe zien we ook de effecten in het aantal waterputten, personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem en indirecte banen. Daarnaast zijn we in 2022 gestopt met het project van Lead Foundation en Justdiggit in de Dodoma-regio in centraal Tanzania. Dit veroorzaakt de daling van het aantal trainingen over duurzame landbouw en de deelnemers van deze trainingen ten opzichte van vorig jaar. Door nieuwe investeringen die we doen richtten we ons op het verder uitbreiden van onze impact bij de buitenlandse bosprojecten waaraan we bijdragen. 

Indicator

2022

2021

Oppervlakte bos beschermd en hersteld (ha)

327.165

1.121.858

Hectare gericht op duurzame landbouw

36.846

16.446

Bomen geplant

769.734

900.913

Hectare aangeplant gebied

332

193

Hectare herbebost gebied

593

500

Bedreigde diersoorten volgens IUCN, die met bosprojecten beschermd worden

136

127

Trainingen gegeven over duurzame landbouw

9

1.136

Deelnemers in trainingen

531

3.269

Waterputten hersteld

2

137

Banen gecreëerd en behouden

504

570

Indirecte banen gesteund

498

8.734

Personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem

153.864

302.692

Geïnvesteerd bedrag in lokale infrastructuur (US dollar)

89.603

60.543

In toenemende mate werken we samen met inheemse bevolking voor het beschermen van natuurgebieden.

We zijn in 2022 bijvoorbeeld gestart met een samenwerking met Stichting Forest Forces. Deze stichting richt zich onder andere op het tegengaan van de illegale houtkap in het inheemse Maró-gebied in Pará, Brazilië. Dit doet Forest Forces door haar kennis van milieucriminologie toe te passen en GPS-camera’s beschikbaar te stellen. Hiermee is succes geboekt in het gebied van chief Odair “Dadá” Borari. Als begin van de samenwerking heeft Greenchoice zonnepanelen gesponsord, waarmee de GPS-camera’s opgeladen kunnen worden. De zonnestroom moet er ook voor zorgen dat de gemeenschap minder afhankelijk wordt van fossiele brandstof, die heel duur is in het Amazonegebied.

Een andere project waar we de inheemse gemeenschap ondersteunen in hun gevecht tegen illegale houtkap, is een project met de not-for-profit organisatie FORCERT op het eiland New Britain in Papoea-Nieuw-Guinea. Alhoewel het bos, ter grootte van ruim 16.000 hectare, eigendom is van lokale stammen, werd het land door de overheid toegewezen als 'grootschalig landbouwontwikkelingsgebied'. Er zijn toen op illegale wijze vergunningen gegeven aan een groot houtkapbedrijf zonder instemming van de lokale bevolking. Greenchoice heeft er met financiële ondersteuning aan bijgedragen dat er juridische hulp ingeschakeld kon worden en de CO2-impact gecertificeerd gaat worden. De gemeenschap blijft eigenaar van deze certificaten en de inkomsten van de verkopen daarvan gaan naar een fonds (Benefits for Environmental Services Trust). Dit fonds zorgt ervoor dat de gemeenschap nog jarenlang profijt heeft van het laten staan van het bos in plaats van het kappen voor palmolie.