Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijdrage aan Sustainable Development Goals

In 2015 heeft Nederland zich samen met 194 andere landen gecommitteerd aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een ambitieuze ontwikkelingsagenda tot 2030, met zeventien globale doelstellingen. De SDG’s worden veelvuldig gebruikt om de prestaties van overheden, organisaties, bedrijven en burgers ten aanzien van deze ontwikkelingsdoelen te monitoren en te beoordelen.

Door waarde te creëren voor onze stakeholders dragen we bij aan de SDG’s. We hebben vijf SDG’s (SDG 7, 11, 13, 15 en 17) geïdentificeerd als meest relevant voor Greenchoice. Wij geloven dat we met onze kernprocessen en -activiteiten het meest bijdragen aan deze doelen.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Greenchoice produceert en levert duurzame stroom en gas gecombineerd met bosprojecten aan klanten en geeft hen tips over energiebesparing. Om verduurzaming en besparing te versnellen, bieden we slimme en betaalbare producten aan. Wij leveren hierin een extra bijdrage door de lancering van onze nieuwe strategie ‘Platform voor groene keuzes’. Het beoogde platform zal een plek zijn waar we onze klanten bij de hand nemen om de volgende stap te zetten op het gebied van verduurzaming. We maken duidelijk wat die stap is en zorgen dat die gemakkelijk te zetten is.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Energie wordt steeds meer ‘om de hoek’ opgewekt door lokale projecten. Wij ondersteunen deze lokale energieopwekkers en energiecoöperaties met onze kennis en middelen. Zo maken we energie van en vóór iedereen.

SDG 13 Klimaatactie

Onze eigen investeringen in duurzame stroom en die van onze klanten, zorgen voor een snellere transitie naar een CO2-arme samenleving. Met onze bosprojecten dragen we niet alleen bij aan klimaatmitigatie door het tegengaan van ontbossingen en extra CO2-opslag door aanplant, maar dragen we ook bij aan klimaatadaptatie. We werken hard tegen landdegradatie en stimuleren duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen.

SDG 15 Leven op het land

Door de bosprojecten financieel te ondersteunen, dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit en beschermde diersoorten in bijvoorbeeld het Amazonegebied.

SDG 17 Samenwerking voor de SDG’s

Samenwerken met lokale energieopwekkers, energiecoöperaties en onze partners is belangrijk voor ons. Naast dat we onze stakeholders meenemen in het vaststellen van onze materiële onderwerpen, hebben we door het jaar heen meerdere contactpunten waar we onze samenwerking en impact op brede maatschappelijke thema’s bespreken. Dat is de manier waarop wij de energietransitie willen versnellen.