Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materieel thema: Klimaatimpact verlagen

Bij Greenchoice helpen we onze klanten om energie te besparen en we willen met onze strategie ‘platform voor groene keuzes’ klanten helpen om stap voor stap minder impact op het klimaat te maken. We vragen onze klanten groene keuzes te maken, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. We sturen op het terugdringen van onze CO2-uitstoot en investeren in CO2-impact met bosprojecten en Gold Standard projecten[1].  Zoals je kunt lezen in de volgende tabel hebben we onze CO2-uitstoot verlaagd, daalt het gasverbruik van onze consumentenklanten en hebben wij in 2022 wederom al het gas dat we verkocht hebben gecombineerd met investeringen in bosprojecten en Gold Standard Projecten. In dit hoofdstuk vertellen we je graag hoe we dit bereikt hebben en wat we nog meer gaan doen. 

KPI’s

2022

2021

Percentage van totaal verkocht volume aardgas gecombineerd met bosprojecten en Gold Standard projecten

100%

100%

Gemiddeld standaard jaarverbruik (SJV) gas per aansluiting B2C

1.275

1.390

Carbon footprint scope 1 en 2 (ton CO2)

344

463

  • 1 Gold Standard is een keurmerk opgezet door onder andere het Wereld Natuurfonds (WWF) voor projecten die zorgen voor duurzame ontwikkeling van een bepaald gebied en die als doel hebben CO2-uitstoot te verminderen.