135 resultaten gevonden toont 71 tot 80

Investeringsbeleid natuurprojecten

Met onze huidige en nieuwe bosprojecten streven we ernaar een zo groot mogelijke impact te maken. Lees meer over Investeringsbeleid natuurprojecten .

Ketenverantwoordelijkheid en circulariteit

De groei van wind- en zonne-energie en batterijopslag legt een enorm beslag op schaarse grondstoffen. Lees meer over Ketenverantwoordelijkheid en circulariteit .

Klachtenprocedure

Voor onze klanten heeft Greenchoice twee klachtenteams, één team voor het behandelen van alle consumentenklachten en één voor klachten van zakelijke klanten. Het komt voor dat we er niet uitkomen met de klant. Lees meer over Klachtenprocedure .

Klimaat

In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Lees meer over Klimaat .

Klimaatmitigatie

We vragen onze klanten om bewust met hun energieverbruik om te gaan, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. Lees meer over Klimaatmitigatie .

Kortlopende schulden

In het saldo van de crediteuren is per balansdatum een bedrag van € 7.067 (2022: € 17.258) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen. Lees meer over Kortlopende schulden .

Kortlopende schulden

In het saldo van de crediteuren is per balansdatum een bedrag van € 7.067 (2022: € 17.258) opgenomen als schuld aan verbonden maatschappijen. Lees meer over Kortlopende schulden .

Langlopende schulden

De achtergestelde lening met een hoofdsom van € 430.000 wordt over een periode van 10 jaar afgelost. De eerste aflossing heeft in 2020 plaatsgevonden en uiterlijk in december 2026 zal de lening volledig afgelost zijn. Lees meer over Langlopende schulden .

Materiële thema’s

Om richting te geven aan onze strategie en aandachtsgebieden onderzoeken wij met input van stakeholders elke twee jaar welke onderwerpen relevant zijn om op te acteren. Dit worden materiële thema’s genoemd. Lees meer over Materiële thema’s .

Pagina: