135 resultaten gevonden toont 91 tot 100

Onze klanten

Greenchoice heeft eind 2023 circa 619.000 particuliere en 31.000 zakelijke klanten in Nederland. Lees meer over Onze klanten .

Onze medewerkers

Bij Greenchoice werken er in totaal 615 medewerkers (2022: 574) verdeeld over drie locaties, namelijk Rotterdam, Rosmalen en Nijmegen, in Nederland. In de tabel hierna is de samenstelling van de medewerkers verder gespecificeerd. Lees meer over Onze medewerkers .

Onze missie

Een Nederland dat volledig draait op groene stroom en waar iedereen mee kan profiteren van deze energietransitie. Wij geloven dat het kan. Natuurlijk kan niet iedereen direct van het gas af, maar iedereen kan stappen zetten. Lees meer over Onze missie .

Onze rol in de energietransitie

De energietransitie is een collectieve opgave. In de komende jaren bouwen we aan een platform dat dient als een ecosysteem waarin we samenwerken met partners aan oplossingen die we aanbieden aan onze klanten. Lees meer over Onze rol in de energietransitie .

Onze stakeholders

Mensen of groepen die worden beïnvloed door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie zien we als onze stakeholders. Lees meer over Onze stakeholders .

Organisatieprofiel

Greenchoice Groep is ingedeeld in zeven domeinen. Lees meer over Organisatieprofiel .

Overheid

Als reactie op de energiecrisis was in 2023 het prijsplafond (Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023, ofwel CEK23) van de overheid van kracht. Lees meer over Overheid .

Overige gegevens

De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring door KPMG Accountants N.V. Deze verklaring is als onderdeel van de overige gegevens opgenomen. Lees meer over Overige gegevens .

Privacy meldingen

Gedurende 2023 zijn twee datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Beide meldingen waren het gevolg van een technische fout bij een partner die we inschakelen voor communicatie. Lees meer over Privacy meldingen .

Privacy statement

Op onze website leggen we in ons privacy statement uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat de rechten van onze (potentiële) klanten zijn en hoe zij deze kunnen uitoefenen. Lees meer over Privacy statement .

Pagina: