135 resultaten gevonden toont 101 tot 110

Raad van Commissarissen

Naast het houden van toezicht staat de Raad van Commissarissen de directie met raad terzijde. Tussen de beide organen wordt regelmatig overleg gevoerd, zowel in vergadering als buiten vergadering. Lees meer over Raad van Commissarissen .

Remuneratie directie

De beloning voor de directie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen. Lees meer over Remuneratie directie .

Resultaat 2023

Het jaar 2023 is afgesloten met een toegenomen financieel resultaat ten opzichte van 2022. Dit is met name te danken aan de groei van het aantal klanten van 590.000 in 2022 naar 650.000 in 2023. Lees meer over Resultaat 2023 .

Risicobeheersing

Werken aan onze missie en doelstellingen brengt risico’s met zich mee. Het is daarom van belang dat we deze risico's in kaart brengen en doordachte besluiten kunnen nemen om de risico’s te beheersen. Lees meer over Risicobeheersing .

Risicobereidheid

Het leiderschapsteam bepaalt en evalueert de risicobereidheid per risico. Hieronder verstaan we de mate waarin we bereid zijn om bepaalde risico’s te accepteren bij het nastreven van onze doelen. Lees meer over Risicobereidheid .

Scope

Onze verslaggeving rondom duurzaamheid ziet toe op de geconsolideerde activiteiten van de Greenchoice Groep. De algemene scope is gelijk aan de consolidatiekring van het financiële verslag. Lees meer over Scope .

Selectie materiële thema’s

We doen in dit rapport verslag over thema’s waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Lees meer over Selectie materiële thema’s .

Sociaal-demografisch

Er was in 2023 veel aandacht voor energiearmoede: huishoudens die als gevolg van de gestegen energierekening moeite hebben om rond te komen of hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Lees meer over Sociaal-demografisch .

Sociale fundament

Wij geloven dat persoonlijke betrokkenheid essentieel is om de totale energietransitie verder te brengen. Lees meer over Sociale fundament .

Strategie

In dit hoofdstuk lichten we onze missie en strategie toe en beschrijven we onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Lees meer over Strategie .

Pagina: