135 resultaten gevonden toont 111 tot 120

Strategie

We geven invulling aan onze missie door de volgende drie strategische pijlers: Lees meer over Strategie .

Structuur en cultuur

Voor de realisatie van onze strategie is het van belang dat de organisatie toekomstbestendig wordt ingericht. Gedurende 2023 werden de consumenten activiteiten van KiesZon overgebracht van het domein Energie+ naar het domein Consument. Lees meer over Structuur en cultuur .

Test artikel cases

Van uitstoot van geur, geluid en gassen naar productie van groene stroom Lees meer over Test artikel cases .

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2023

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire jaarrekening 2023 van de onderneming. De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming verwerkt. Lees meer over Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2023 .

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2023

Greenchoice B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Kruisplein 15, te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24302685. Lees meer over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2023 .

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2023

In de overige personeelsbeloningen is € 4,9 miljoen (2022: € 5,3 miljoen) aan kosten voor inhuur derden en uitbesteed werk opgenomen. Lees meer over Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2023 .

Pagina: