135 resultaten gevonden toont 11 tot 20

9. Overige vorderingen en overlopende activa

Hieronder zijn de posities vooruitbetaalde en nog te ontvangen inkopen elektra en gas gesaldeerd per leverancier opgenomen. Lees meer over 9. Overige vorderingen en overlopende activa .

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Lees meer over Algemene Vergadering van Aandeelhouders .

Altijd Groen

Om te zorgen dat het energiesysteem op ieder moment van de dag volledig kan worden voorzien van groene stroom (Altijd Groen), is er ook genoeg groene stroom nodig als de zon niet schijnt en het weinig waait. Lees meer over Altijd Groen .

Altijd groene stroom

Voor de energietransitie is nodig dat groene stroom altijd en overal beschikbaar is. Lees meer over Altijd groene stroom .

Audit-, Finance- & Risk commissie

De Audit-, Finance- en Riskcommissie heeft in 2023 vier keer vergaderd. Lees meer over Audit-, Finance- & Risk commissie .

Balans en financiële positie

Eind 2023 heeft Greenchoice een solvabiliteit, gedefinieerd als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (excl. Lees meer over Balans en financiële positie .

Belangrijkste risico’s

De risico’s worden geclassificeerd op basis van de kans dat de dreiging zich voordoet en de grootte van de impact (beide op een schaal van 1=laag tot 5=zeer hoog). De impact hangt af van het criterium. Lees meer over Belangrijkste risico’s .

Pagina: