135 resultaten gevonden toont 81 tot 90

Medewerkerstevredenheid

In 2023 bedroeg de eNPS (Employer Net Promotor Score – toont de mate aan waarin collega’s Greenchoice Groep als werkgever aanraden) 11. Dit is lager dan het getal waarmee we benchmarken (eNPS voor de Energiemarkt gemeten door Effectory). Lees meer over Medewerkerstevredenheid .

Mijlpalen

JANUARI Uitvoering prijsplafond  Lees meer over Mijlpalen .

Naleving wet- en regelgeving

Greenchoice heeft een Compliance Officer in dienst om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Maandelijks rapporteert de Compliance Officer de status en voortgang van de openstaande meldingen aan de directie. Lees meer over Naleving wet- en regelgeving .

Natuur versterken

We dragen bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en in het buitenland en zorgen ervoor dat de verwachte CO₂-impact van de natuurprojecten waarin we investeren gelijk is aan de CO₂-footprint van het aardgas dat we leveren (zie hoofdstuk Lees meer over Natuur versterken .

Nederlandse natuurprojecten

De laatste jaren zetten we ons meer en meer in voor de ontwikkeling van voedselbossen. De ruimte in Nederland is schaars. Daarom willen we vooral CO₂- en biodiversiteitsimpact maken door te investeren in ecosystemen met multifunctioneel landgebruik. Lees meer over Nederlandse natuurprojecten .

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Uit hoofde van de werkkapitaalfinanciering die Greenchoice met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U. Lees meer over Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen .

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Uit hoofde van de werkkapitaalfinanciering die Greenchoice met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U. Lees meer over Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen .

Ondernemingsraad

Om medewerkers inspraak te geven in besluitvorming is er een ondernemingsraad actief. Belangrijke besluiten, zoals investeringen en organisatorische wijzigingen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ondernemingsraad. Lees meer over Ondernemingsraad .

Ons systeem van risicomanagement

Greenchoice vindt het belangrijk dat er een bedrijfscultuur heerst waarin iedereen risicobewust is. Er heerst een cultuur van transparantie en openheid. Lees meer over Ons systeem van risicomanagement .

Onze gedragscode

Om onze medewerkers duidelijk te maken wat we van hen verwachten hebben we een interne gedragscode opgesteld. Lees meer over Onze gedragscode .

Pagina: