135 resultaten gevonden toont 121 tot 130

Van leverancier naar platformorganisatie

Door samen te werken kunnen we impact maken. We investeren in de transitie van energieleverancier en ontwikkelaar van zonneprojecten naar een platform. Lees meer over Van leverancier naar platformorganisatie .

Vaste activa

De ontwikkelingskosten betreffen de kosten voor ontwikkeling van operationele systemen voor een bedrag van € 27,7 miljoen (2022: € 20,5 miljoen). Lees meer over Vaste activa .

Vaste activa

Immateriële vaste activa hebben betrekking op ontwikkelingskosten ad € 7,7 miljoen (2022: € 5,7 miljoen), goodwill ad € 25,3 miljoen (2022: € 28,7 miljoen), klantenportefeuille ad € 18 miljoen (2022: € 22,4 miljoen), acquisitiekosten ad € 5,7 Lees meer over Vaste activa .

Verslag van de Raad van Commissarissen

Het zijn ingewikkelde jaren in de energiesector. Jaren waarin je goed moet nadenken over de stappen die je zet. Lees meer over Verslag van de Raad van Commissarissen .

Verslaggevingsprincipes

Ten grondslag aan dit rapport liggen de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. Lees meer over Verslaggevingsprincipes .

Visie op topwerkgeverschap

We hebben de ambitie om een erkende topwerkgever te zijn waar medewerkers energie van krijgen én aan geven. Lees meer over Visie op topwerkgeverschap .

Vlottende activa

De grond- en hulpstoffen betreffen volledig de opslag van gas en zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde. Lees meer over Vlottende activa .

Vlottende activa

De grond- en hulpstoffen betreffen volledig de opslag van gas en zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde. Lees meer over Vlottende activa .

Voorzieningen

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingen van immateriële vaste activa (2023: € 10,4 miljoen; 2022: € 11,9 miljoen), materiële vaste activa (2023: € 6,8 miljoen; 2022: € 7,9 miljoen) en langlopende vorderingen Lees meer over Voorzieningen .

Voorzieningen

De voorzieningen worden toegelicht onder noot 12 en 13. Lees meer over Voorzieningen .

Pagina: