Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9. Onze Governance – hoe wij waarde behouden

Met onze activiteiten realiseren we waarde voor verschillende stakeholders op de lange termijn. Tegelijkertijd is het van belang om te zorgen dat we dit ook kunnen blijven doen. In dit hoofdstuk leggen we verslag over onze organisatiestructuur en governance en hoe we inzetten op ethisch en integer handelen. Ook presenteren we een overzicht van onze financiële resultaten en laten we zien hoe we de belangrijkste risico's beheersen.