Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie in tijden van crises

Hoewel ook 2021 grotendeels in het teken stond van de coronapandemie, ontwikkelde zich in de tweede helft van het jaar een nieuwe crisis. De wereldwijde energieprijzen stegen naar recordhoogte. De toegenomen vraag en door hoge zomerprijzen weinig gevulde gasbergingen deed met name de gasprijs maar ook de stroomprijs fors stijgen voor de winter. De gevolgen? In de laatste maanden van 2021 kregen zeven Nederlandse energieleveranciers te maken met faillissementen. Consumenten werden geconfronteerd met forse prijsverhogingen bij het afsluiten van een nieuw contract en de torenhoge inkoopprijzen zorgden voor een verhoogd risico op bijvoorbeeld een koud weer-scenario. In zo'n scenario zou extra gasvolume veel duurder bijgekocht moeten worden dan de gemiddelde verkoopprijzen. Ook konden er geen vaste prijs contracten meer aangeboden worden aan consumenten, dit omdat de maximale opzegboetes, die gerekend mogen worden bij het opzeggen van een contract, vele malen kleiner zijn dan de potentiële verliezen op een klant waarvoor zo duur ingekocht is.

Sociaal-demografische ontwikkelingen


Klimaatverandering en stijgende energieprijzen; de aanleiding is vervelend, het gevolg is echter wel dat het gevoel van urgentie om in actie te komen groter is dan ooit. De politiek voerde de druk op om te zorgen dat het (demissionaire) kabinet met aanvullende klimaatmaatregelen kwam. Al in de zomer werd 7 miljard euro extra vrijgemaakt voor energiebesparing bij huishoudens en bedrijven en het stimuleren van elektrisch vervoer. Ook consumenten zijn inmiddels volop in beweging gekomen; de hoge gasprijs zorgde dit najaar voor een ‘run’ op isolatiemateriaal en warmtepompen.

Economische en commerciële factoren

Greenchoice zet zich in de komende jaren extra in om haar klanten te ondersteunen bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. De daardoor bespaarde energie leidt niet alleen tot het voorkomen van verdere klimaatverandering, het maakt consumenten ook minder kwetsbaar voor prijsstijgingen zoals dit najaar. Hetzelfde geldt overigens ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Energiebesparing loont ook steeds meer voor onze industrie en andere ondernemers. Een belangrijke ontwikkeling die zich in 2021 namelijk voordeed was de stijging van de CO2-prijs. In november liep deze voor het eerst in de geschiedenis op naar een prijs van rond de € 80 per ton CO2, waardoor ook bij de zware industrie energiebesparing en CO2-emissiereductie steeds meer gaat lonen.

Technologische ontwikkelingen

De manier waarop we met energie omgaan verandert continu. Zo verwachten we in de komende jaren een flinke stijging in de vraag naar elektriciteit. Meer mensen gaan elektrisch rijden en steeds meer huizen worden elektrisch verwarmd, waardoor netbeheerders voor een uitdaging staan. Zij houden het elektriciteitsnet op spanning door vraag en aanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Door het uitfaseren van regelbare gas- en kolencentrales en het toenemen van wind-en zonne-energie, waarvan de productie afhankelijk is van het weer, zien we de vraag naar energieopslag in batterijen rap stijgen. Die zullen steeds meer nodig worden voor periodes dat er even geen zon of minder wind is. Daarom zijn we al ervaring aan het opdoen met een megabatterij bij ons Hartelkanaal windmolenpark en het flexplein bij Hellegatsplein. Ook het timen van energieverbruik (groene stroom daadwerkelijk gebruiken als het waait en de zon schijnt) is voor ons een belangrijke ontwikkeling, die in de toekomst steeds relevanter gaat worden.

Draagvlak en biodiversiteit

2021 stond ook in het teken van toenemende aandacht voor het belang van draagvlak voor de energietransitie. Naast de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën, de warmtetransitie én de oplopende kosten, werd daarbij ook terecht opgeroepen om het belang van biodiversiteit veel nadrukkelijker op de agenda te zetten. Beide ontwikkelingen sluiten aan bij de missie van Greenchoice, om de energietransitie op een duurzame manier te laten werken voor iedereen.