Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De groene Greenchoice laadpas

Steeds meer klanten van Greenchoice ruilen hun brandstofauto in voor een duurzamer vervoermiddel. Om deze klanten van dienst te zijn introduceerden we in november 2021 de groene Greenchoice laadpas. Letterlijk, want de pas is niet van plastic maar van bamboe. Over de gehele levensduur stoten elektrische auto's gemiddeld 40% minder CO2 uit dan auto’s rijdend op brandstof. Met onze nieuwe groene Greenchoice laadpas laad je in Nederland of in de rest van Europa - 7 dagen per week 24 uur per dag - op met duurzame energie die is opgewekt uit zon- en windprojecten. Totdat alle laadlocaties groene stroom gebruiken, vergroenen wij die geladen stroom met garanties van oorsprong van producenten met duurzame elektriciteitsproductie in Nederland.